Mali Yapılandırmada Son Günler

Mali Yapılandırmada Son Günler

Bilindiği üzere kamuya olan borcunu ödeyemeyenler ve daha önceki yıllarda çıkan mali aflardan faydalanamayanlar için düzenlenen ‘7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’ 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devlete borcu olanlara ödeme kolaylığı sağlanması için son bir hak daha verildi. Vergi ve diğer kamu borçlarının yapılandırılması imkânı için ilgili idarelere başvuru son günü 27 Ağustos 2018 Pazartesi olduğu için mükelleflerin borçlu oldukları idarelere mesai saati bitimine kadar başvuru fırsatını kaçırmamaları gerekmektedir.

Bu tarih (27 Ağustos), geçen yıllarda yürürlüğe giren 6736 sayılı kanuna göre borcunu yapılandıranlar için 9’uncu taksit, 7020 sayılı kanuna göre borcunu yapılandıranlar için 7’nci taksit ödeme son günü anlamına gelmektedir. Aynı zamanda motorlu taşıtlar vergisi ve gerçek usulde gelir vergisinin ikinci taksit ödemesinin de son günü bu tarihe denk gelmektedir.

Vadesi 31 Mart 2018 ve önceki dönemleri kapsayan borçların yapılandırılması imkânı getirilen 7143 sayılı yasada, bu tarihten önceki tahakkuk eden borçların yapılandırılmasına imkân verilmektedir. Borç asıllarına uygulanan gecikme ve cezalarda (gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, para cezası vb) katlanmış olan miktarlardaki borçlara Yurtiçi ÜFE oranında güncelleme yapılarak indirim uygulanmak sureti ile ödeme kolaylığı getirilmektedir.

Kanun Kapsamındaki Alacak ve Cezalar

 • Vergiler ve vergi cezaları
 • Gümrük vergileri ve idari para cezaları
 • Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları
 • İl Özel İdarelerinin çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları
 • Belediyelerin vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları
 • TOBB ve bağlı odalarının oda aidatı ve diğer alacakları
 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi borçları
 • Trafik Para Cezaları
 • Askerlik Para Cezaları
 • Nüfus Para Cezaları
 • Seçim Para Cezaları
 • Karayolu Taşıma Kanunu Para Cezaları
 • Karayolları Kaçak Geçiş Ücreti Cezaları
 • Radyo Televizyon Üst Kurulu Para Cezaları

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları

Prim borcu olanlar için 31 Mart 2018 ve önceki aylara ait tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, topluluk sigortası primi ve idari para cezaları ile SGK tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı gibi borçlar ve bunlara bağlı gecikme zammı ve cezası gibi fer’i borçlara yeniden yapılandırma imkânı verilmiştir. Borçluların bu haktan faydalanmaları için  Ağustos 2018 tarihine kadar en yakın sosyal güvenlik kurumu merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Hangi Borçlar İçin Vergi Dairelerine Başvurulacak?

Vergi daireleri tarafından süresi içerisinde ödenmemesi sebebiyle 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilen borçlar:

 • Vadesi 31 Mart 2018 tarihi ve önceki dönemlere ilişkin tüm vergiler ve vergi dairelerince takip edilen idari yaptırım karar tutanakları.
 • Vergi aslına bağlı vergi cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları.
 • Kanun kapsamındaki borçlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i borçlar.

Yukarıda belirtilen alacaklarda, alacak asılları oransal olarak bir kısmı, alacağa bağlı fer’iler (gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, para cezası vb.) veya asıla bağlı olmayan alacaklardan (idari para cezaları, usulsüzlük cezalarında oransal olarak) vazgeçilmektedir. Borcu olan mükelleflerin borcuna güncelleme oranı yani borcun vade tarihinden, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranları esas alınarak, yeni miktarlar hesaplanacak ve peşin ödemelerde bu yöntem kullanılacak. Ancak peşin ödeme imkânı olmayan mükellefler iki ayda bir ödemek suretiyle 18 eşit taksitle 36 aya kadar taksitlendirme yapabilecekler.

Mükellefler borçlarını taksitlendirdiğinde ödeme süresine bağlı olarak aşağıda belirtilen katsayılar uygulanacak:

Taksit Süreleri ve Uygulanacak Katsayılar (% Oranları):

 • 6 taksit, 12 ayda yapılacak ödemeler =>1,045
 • 9 taksit, 18 ayda yapılacak ödemeler =>1,083
 • 12 taksit, 24 ayda yapılacak ödemeler =>1,105
 • 18 taksit 36 ayda yapılacak ödemeler =>1,15

Kamu Borçlarında Başvuru Ne Zaman ve Nereye Yapılacak?

Yukarıda da belirtildiği üzere yeni yasadan yararlanmak isteyenler 27 Ağustos 2018 tarihine kadar vergi borçları için vergi dairelerine, diğer borçlar için ilgili kamu idarelerine başvurmaları gerekiyor. Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası borçları için araç plakasının kayıtlı olduğu vergi dairesine gitme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun için tahsile yetkili en yakın vergi dairesine başvuru yapılabilir. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi  www.gib.gov.tr  üzerinden, şahsen veya posta yoluyla da yapılabilmektedir.

Borçlar Hangi Sürede ve Nasıl Ödenecek?

Kanuna göre yapılandırılarak hesaplanan tutarlar borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden kredi kartıyla, vergi dairesi veznesine veya bankalara ödenebilir. Söz konusu bu uygulamalar kamu alacaklarının tahsilatının hızlandırılması bakımından önem arz etmektedir.

Borçlular hesaplanan tutarları taksitler halinde ödemek isterlerse başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilecekler. Taksitlerin bir takvim yılında en fazla iki tanesinin ödenmemesi halinde yapılandırma ihlal edilmiş olmayacaktır.

Ancak süresinde ödenmeyen taksit tutarlarının en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Eğer yıl içinde ikiden fazla taksit süresinde ödenmediği takdirde yapılandırma ihlal edilmiş olacaktır.  

           

YORUM EKLE
YORUMLAR
RAMBO57
RAMBO57 - 8 ay Önce

Müdürüm teşekkür ederiz.

Hasan MUSLU
Hasan MUSLU - 7 ay Önce

sayın gezen imar affına ait ödemelerde taksit olmadığını biliyorum doğrumudur bir değişiklik varmı borcu 2 taksitte ödeme yapabilirmiyiz selamlar

Mustafa Gezen
Mustafa Gezen @Hasan MUSLU - 7 ay Önce

Sayın Muslu, İmar barışında ödemeler için son ödeme tarihi, süre uzatılmadığı takdirde 31 Aralık 2018 ve taksit olmamakta, kanun gereği tek seferde ödenmektedir, selamlar.