Allah’ı Teâlâ gece ve gündüzün yaratılmasını kendi varlığının bir ispatı olarak meydana getirmiştir. Yasin suresi 37. Ayette şöyle buyurmaktadır: “ Gecede onlar için bir ibret alametidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülü kalırlar.” Gündüzün varlığını da İsra suresi 12. Ayette şöyle dile getirilmektedir: “Geceyi gündüzü bir ibret ve Allah’ın tek yaratıcı delili olarak yarattık. Nitekim Allah’ın nimetlerini araştırmanız, ayrıca yılların sayı ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip yerine (eşyayı aydınlatan) gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz her şeyi apaçık böyle aydınlatırız.

21 Haziran’dan 21 Aralık gününe kadar geceler kısalmakta, gündüzler ise uzamaktadır. Bu olayı Kur’an-ı Kerim Ali İmran suresi 27. Ayette şöyle açıklamaktadır. “ Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır. Dilediğine sayısız rızık verirsin.” Bu ayette gece ve gündüzün kısalması ve uzaması Allah’ın kudretine ve tek yaratıcı olduğuna delil demektir.

Saffetüttefasir Taberi Tefsirinin Fizilalil Kuran (Kur’anın ışığı) isimli eserinde gündüz, geceden zaman alır ve verir. Böylece mevsim değişikli meydana gelmektedir. İster gece gündüzden alsın, isterse gündüz geceden alsın veya versin, uzasın veya versin. Allah’ın yüce kudreti ile 21. Haziran’da uzun olan gündüzün sabah 5.00 da doğmasını sağlar, akşam 20.25’de batmasını sağlar. Böylelikle gündüz 14 saat olarak gerçekleşir. Bu olay 6 ay sürer. 21 Haziran’da yazlık yiyeceklerimiz olan biber, patlıcan, domates gibi sebzeleri çiftçilerimiz tarlaya dikerler ve temmuz ayı gibi de pazarlara ya da sofralarımıza taze taze gelmeye başlar. 6 Kasım’da havalar soğumaya başlar. 6 Mayıs’a (Hıdırellez’e) kadar da bu soğuklar bir şekilde devam etmektedir. Takvimde Kasım olarak görünür. 6 Mayıs’tan itibaren de Hıdırellez girer ve havalar ısınır ve bu dönem takvimde Hıdır diye geçmektedir. 6 Kasım ile 6 Mayıs arası ölü toprak diye adlandırılır. Bu olayı Yasin suresi 33. Ayet şöyle ifade etmektedir. “Ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona yağmurla hayat verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte onlar bundan yerler.”

Bu ayetler Allah’ı Teâlâ’nın tek yaratıcı olduğunu bize en güzel şekilde açıklamaktadır ve bizi Allah’a karşı nasıl ibadet yapıyor diye bir şekilde imtihan etmektedir. Bunlardan yola çıkarak, bizleri de Allah’a karşı en güzel şekilde ibadet eden kullarından eylesin.