2021 Yılının Asgari Ücreti

2021 Yılının Asgari Ücreti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı toplantılar neticesinde, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39’uncu maddesi ve Asgari Ücret Yönetmeliği hükümleri gereğince oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenerek açıklandı. İşyerlerinde 2021 yılı için uygulanacak en alt ücret olan asgari ücret, işçi temsilcilerinin talep ettiği miktarın,altında kaldı ancak gerçekleşen enflasyonun üzerinde bir artış yapıldığı belirtildi. Hükümet ile işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu tarafından karara bağlanan 2021 yılı Ocak- Aralık dönemi asgari ücret % 21,5 oranında artırıldı. Tüm yıl boyunca uygulanacak en alt miktar olan asgari ücret tutarı brüt 3.577,50-TL, net 2.825,90-TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca işletmeler için 75,00 TL asgari ücret desteğinin 2021 yılında da tüm işverenleri kapsayacak şekilde uygulanacağı belirtildi.

Asgari Geçim İndirimi Hesaplaması

Asgari geçim indirimi, ücretli çalışanların o yıldaki belirlenmiş giderlerini belgeleyerek vergi dairesine sunmak üzere fatura ve fiş toplanması uygulaması yerine 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32’nci maddesiyle getirilen bir düzenlemedir. Gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışan asgari ücretlilerin medeni durumlarına göre bordrolarında hesaplanan gelir vergilerinden mahsup edilen bu indirim çalışanların aylıklarına yansıtılmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 32’nci madde şu şekildedir:  

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5(6645 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle eklenen ibare yürürlük;01.05.2015) üçüncü çocuk için %10,diğer çocuklar için %5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkrada belirlenen tutar ile103’üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (%15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanmaktadır. Asgari geçim indirimi hesaplamasında 2021 yılı başındaki brüt asgari ücret:3.577,50-TL kullanılmaktadır. 

YORUM EKLE

banner95