2020 Asgari Ücretle İlgili Merak Edilen Herşey

2020 Yılı Asgari Ücret
 

Ülkemizde milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretin 2020 yılı için düşünülen asgari ücret miktarı uzun görüşmeler neticesinde nihayet belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret, 4857 sayılı İş Kanununun 39’uncu maddesi ve Asgari Ücret Yönetmeliği hükümleri gereğince oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 26 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İşyerlerinde 2020 yılı için uygulanacak en alt ücret olan asgari ücret, işçi temsilcilerinin talep ettiği miktarın altında kalmakla birlikte, Hükümet ile işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu tarafından karara bağlanarak 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi için yüzde 15 artırıldı. Tüm yıl boyunca uygulanacak en alt miktar olan ve hiçbir işverenin bu miktarın altında veremeyeceği asgari ücret tutarı brüt 2.943-TL, net 2.324,70-TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Hesaplaması
2020 yılı (1 Ocak-31 Aralık) için günlük: 98,10TL
Aylık Brüt: 2.943,00-TL  Net: 2.324,70-TL

ASGARİ ÜCRETİN AYLIK NET HESAPLAMASI

01.01.2020-31.12.2020
ASGARİ ÜCRET HESABI
BRÜT ASGARİ ÜCRET    2.943,00
SGK PRİMİ (İşçi payı) % 14    412,02
İŞSİZLİK SİGR. (İşçi payı) % 1    29,43
GELİR VERGİSİ MATRAHI    2.501,55
GELİR VERGİSİ %15    375,23
DAMGA VERGİSİ % 07,59    22,34
KESİNTİLER TOPLAMI    839,02
HES.NET ASGARİ ÜCRET    2.103,98
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ    220,73*
NET ASGARİ ÜCRET (A.G.İ.dâhil)    2.324,71-TL


*  Asgari geçim indirimi bekâr ve çocuksuz olan ücretlinin kendisi için 220,73-TL olarak hesaplanmıştır.


2020 YILI ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANIN İŞVERENE AYLIK MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET    2.943,00
SGK PRİMİ    %15.50
(İşveren Payı)    456,17**
İŞSİZLİK SİGORTA
FONU % 2 (İşveren payı)    58,86
İŞVERENE MALİYET    3.458,03-TL
** Asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan ve 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplama buna göre yapılmıştır.

Asgari Geçim İndirimi Hesaplaması
Asgari geçim indirimi, ücretli çalışanların o yıldaki belirlenmiş giderlerini belgeleyerek vergi dairesine sunmak üzere fatura ve fiş toplanması uygulaması yerine 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32’nci maddesiyle getirilen bir düzenlemedir. Gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışan asgari ücretlilerin medeni durumlarına göre bordrolarında hesaplanan gelir vergilerinden mahsup edilen bu indirim çalışanların aylıklarına yansıtılmaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 32’nci madde şu şekildedir: 
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5(6645 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle eklenen ibare yürürlük;01.05.2015) üçüncü çocuk için %10,diğer çocuklar için %5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkrada belirlenen tutar ile103’üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (%15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır.


Asgari geçim indirimi hesaplamasında 2020 yılı başındaki brüt asgari ücret:2.943,00-TL kullanılmaktadır.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMASI

01.01.2020-31.12.2020

ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU    AYLIK GELİR VERGİSİNDEN İNDİRELECEK TUTAR
BEKAR (%50)    220,73
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN (%50)    220,73
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN (%50+10)    264,87
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN-1 ÇOCUKLU (%50+10+7,5)    297,98
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN-2 ÇOCUKLU (%50+10+7,5+7,5)    331,09
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN-3 ÇOCUKLU (%50+10+7,5+7,5+10)    375,23***
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN-1 ÇOCUKLU (%50+7,5)    253,83
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN-2 ÇOCUKLU (%50+7,5+7,5)    286,94
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN-3 ÇOCUKLU (%50+7,5+7,5+10)    331,09
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN-4 ÇOCUKLU (%50+7,5+7,5+10+5)    353,16

*** Asgari ücret hesaplamasına göre eşi çalışmayan 3 ve üstü çocuk sahibi olan ücretlilerin asgari geçim indirimi mahsubu sonrası ödeyeceği gelir vergisi ‘0’ sıfır olarak çıkmakta yani 3 ve üstü çocuk sahibi olan asgari ücretli işçiler gelir vergisi ödemeyecekler.

Asgari Geçim İndirimi Dâhil 2020 Yılı Asgari Ücretli Aylıkları
Ücretlinin Medeni Durumu    Aylık Net Ele Geçen Ücret Tutarı
Bekâr veya evli olup eşi çalışan    2.324,71-TL
Evli eşi çalışmayan    2.368,85-TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu    2.401,96-TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu    2.435,07-TL
Evli eşi çalışmayan 3 ve üstü çocuklu    2.479,21-TL
Evli eşi çalışan    2.324,71-TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu    2.357,81-TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu    2.390,92-TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu    2.435,07-TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu    2.457,14-TL

Mustafa GEZEN

Soru ve görüşleriniz için: mustafagezen57@hotmail.com
Kaynak: www.csgb.gov.tr
    www.resmigazete.gov.tr
    www.gib.gov.tr

YORUM EKLE

banner95