2019 Yılının Yeni Asgari Ücreti

2019 Yılının Yeni Asgari Ücreti

2019 yılının asgari ücreti belli oldu. İşyerlerinde 2019 yılı için uygulanacak en alt ücret olan asgari ücret belirlenerek yürürlüğe girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret, 4857 sayılı İş Kanununun 39’uncu maddesi ve Asgari Ücret Yönetmeliği hükümleri gereğince oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hükümet ile işçi ve işveren temsilcilerinin bulunduğu asgari ücret tespit komisyonu tarafından karara bağlanan asgari ücret, 2019 yılı Ocak-Aralık dönemi için yüzde 26 artırıldı. Tüm yıl boyunca uygulanacak en alt miktar olan ve hiçbir işverenin bu miktarın altında veremeyeceği asgari ücret tutarı brüt 2.558,40-TL, net 2.020,59-TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Hesaplaması

2019 yılı (1 Ocak-31 Aralık) için günlük: 85,28TL

Aylık Brüt: 2.558,40-TL  Net: 2.020,90-TL

ASGARİ ÜCRETİN AYLIK NET HESAPLAMASI

01.01.2019-31.12.2019

ASGARİ ÜCRET HESABI

BRÜT ASGARİ ÜCRET

2.558,40

SGK PRİMİ (İşçi payı) % 14

358,18

İŞSİZLİK SİGR. (İşçi payı) % 1

25,58

GELİR VERGİSİ MATRAHI

2.174,64

GELİR VERGİSİ %15

326,20

DAMGA VERGİSİ % 07,59

19,42

KESİNTİLER TOPLAMI

729,38

HES.NET ASGARİ ÜCRET

1.829,02

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

191,88*

NET ASGARİ ÜCRET (A.G.İ.dâhil)

2.020,90-TL

Asgari geçim indirimi bekâr ve çocuksuz olan ücretlinin kendisi için 191,88-TL olarak hesaplanmıştır.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANIN İŞVERENE AYLIK MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET

2.558,40

SGK PRİMİ %15.50

(İşveren Payı)

396,55**

İŞSİZLİK SİGORTA

FONU % 2 (İşveren payı)

51,17

İŞVERENE MALİYET

3.006,12-TL

** Asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan ve 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplama buna göre yapılmıştır.

Asgari Geçim İndirimi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32’nci maddesiyle getirilen ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanan bir düzenlemedir. Gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışan asgari ücretlilerin medeni durumlarına göre bordrolarında hesaplanan gelir vergilerinden mahsup edilen bu indirim çalışanların aylıklarına yansıtılmaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 32’nci madde şu şekildedir:

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5(6645 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle eklenen ibare yürürlük;01.05.2015) üçüncü çocuk için %10,diğer çocuklar için %5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkrada belirlenen tutar ile103’üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (%15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır.

 

Asgari geçim indirimi hesaplamasında 2019 yılı başındaki brüt asgari ücret:2.558,40-TL kullanılmaktadır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMASI

01.01.2019-31.12.2019

ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU

AYLIK GELİR VERGİSİNDEN İNDİRELECEK TUTAR

BEKAR (%50)

191,88

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN (%50)

191,88

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN (%50+10)

230,26

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN-1 ÇOCUKLU (%50+10+7,5)

259,04

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN-2 ÇOCUKLU (%50+10+7,5+7,5)

287,82

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN-3 ÇOCUKLU (%50+10+7,5+7,5+10)

326,20***

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN-1 ÇOCUKLU (%50+7,5)

220,66

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN-2 ÇOCUKLU (%50+7,5+7,5)

249,44

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN-3 ÇOCUKLU (%50+7,5+7,5+10)

287,82

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN-4 ÇOCUKLU (%50+7,5+7,5+10+5)

307,01

*** Asgari ücret hesaplamasına göre eşi çalışmayan 3 ve üstü çocuk sahibi olan ücretlilerin asgari geçim indirimi mahsubu sonrası ödeyeceği gelir vergisi ‘0’ sıfır olarak çıkmakta yani 3 ve üstü çocuk sahibi olan asgari ücretli işçiler gelir vergisi ödemeyecekler.

Asgari Geçim İndirimi Dâhil 2019 Yılı Asgari Ücretli Aylıkları

Ücretlinin Medeni Durumu

Aylık Net Ele Geçen Ücret Tutarı

Bekâr veya evli olup eşi çalışan

2.020,90-TL

Evli eşi çalışmayan

2.059,28-TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

2.088,06-TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

2.116,84-TL

Evli eşi çalışmayan 3 ve üstü çocuklu

2.155,22-TL

Evli eşi çalışan

2.020,90-TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

2.049,68-TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

2.078,46-TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

2.116,84-TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

2.136,03-TL

Mustafa GEZEN

Soru ve görüşleriniz için: mustafagezen57@hotmail.com

Kaynak: www.csgb.gov.tr

            www.resmigazete.gov.tr

            www.gib.gov.tr

YORUM EKLE