T.C BOYABAT İCRA DAİRESİ 2019/7 TLMT.

Gayrimenkulün Tapu Kayıt Bilgileri

T.C BOYABAT İCRA DAİRESİ 2019/7 TLMT.

T.C BOYABAT İCRA DAİRESİ 2019/7 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği,kıymeti,adedi önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
Gayrimenkulün Tapu Kayıt Bilgileri
Sinop İli Boyabat İlçesi Kumluk Mahallesi Çorak Yolu Mevkii 290 Ada 9 Numaralı parselde Bahçeli 6 Katlı kagir Apartman niteliğinde tapuya kayıtlıdır.Parselin alanı 249,26 m2 dir.Parsel üzerinde bodrum,zemin ve 4 normal kattan oluşan betonarme bir bina bulunmaktadır.Taşınmaz bu betonarme binanın Teras katında yer alan 6 nolu bağımsız bölümdür.Arsa payı 25/225 tir.6 Nolu bağımsız bölüm daire niteliğindedir.Taşınmaz tapuda tam hisse olarak kayıtlıdır.Kumluk Mahallesi Girne Sokak Adresinde kayıtlıdır.
Gayrimenkulün Nitelikleri
Bina Bodrum,zemin ve 4 normal kattan oluşmaktadır.6 nolu bağımsız bölüm 1 oda,mutfak,teras,banyo ve wc den oluşmaktadır.Alanı 45,00 m2 dir.Pencereler pvc dir.Sobalıdır.6 Nolu kömürlük eklentidir.Binanın yıpranma payı %32 dir.
Gayrimenkulün Değerini Etkileyen Faktörler
290 ada 9 Nolu Parsel şehir merkezine yaklaşık 1 km dir.Asansör yoktur.Çevresinde yoğun çok katlı konutlar bulunmaktadır.Taşınmaz her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.İmar Planında 5 kat Ayrık Nizam Konut Alanına Tahsislidir.
Gayrimenkulün Değeri
Taşınmazın kullanılan malzemeleri,özellikleri,bulunduğu mevki,konumu,niteliği ve niceliği,şehir merkezine uzaklığı,alım satım rayiçleri dikkate alnarak yapı ve arsa toplam bedeli 50.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
Yüzölçümü    :    45m2
Arsa Payı    :    25/225

İmar Durumu    :    Boyabat Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.03.2019 tarih ve 41864127/248 Sayılı Yazısına Göre ;290 Ada 9 Parsel Numaralı Taşınmaz,İmar Planında Ayrık Nizam 5 Kat Konut Alanına Tahsislidir.
Kıymeti    :    50.000,00 TL
KDV Oranı    :    %1
Kaydındaki Şerhler:    Tapu Kaydındaki Gibidir.
1.Satış Günü    :    06/08/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
2.Satış Günü    :    19/09/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri    :    Boyabat Adalet Sarayı Giriş Katı Yemekhane Salonu  Boyabat/SİNOP
Satış Şartları    :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilcektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin,tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi,KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.Tellallık Harcı,taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Alacakları rehinli olan alacakların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır.Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi ,rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeleri ile ( 15) gün içinde İstanbul Anadolu 16.İcra Dairesine (2019/169 Esas) bildirmeleri lazımdır ;aksi  takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faiziniden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,bu fark,varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin  görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderedcatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/06/2019

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER