BOYABAT BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
1. Belediyemiz katı atık depolama alanındaki çöplerin içerisinden çıkarılacak olan her türlü maddenin (kağıt,naylon,cam,teneke vs.)katı atık depolama alanından ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması işi için katı atık depolama alanının kiralanması işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile bir (1) yıllığına kiraya verilecektir.
2. İhale  aşağıda belirtilen gün ve saatte Camikebir Mahallesi 75 inci Yıl Caddesi No: 6 adresinde, belediyemiz hizmet binası 2 inci katında bulunan encümen toplantı odasında yapılacaktır.
3. İhaleye çıkartılan yerlerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli:

4.İhaleye Girecekler:
a)Gerçek Kişiler;
    1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
    2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
    3. Belediye Gelir Müdürlüğü servisinden borcu yoktur belgesi,

    5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
b) Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);
         1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliğin temsile haiz şahısları gösterir belge (yetki belgesi),
    2. İmza Sirküleri,
    3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Belgesi, 
    4. Belediye Gelir Müdürlüğü biriminden borcu yoktur belgesi.
    5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
5. İhale dokümanı mesai saatleri içinde Belediyemiz Gelir Müdürlüğü servisinde görülebilir. İhaleye katılacak olan istekliler ihale dokümanını 100,00 TL’sı karşılığında Boyabat belediye Başkanlığı Gelir Müdürlüğü adresinden satın alınılabilir.
6. Belediye Encümen” i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İlan olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER