2020 YILI NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI

TÜİK’in hazırlamış olduğu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2020 yılı bültenine göre Türkiye nüfusu bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaşmıştır. En fazla nüfusa sahip olan ilk beş il önceki yıllara göre değişmeyerek İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olmuştur. 2020 yılı verilerine göre Sinop’un toplam nüfusu 216.460 kişi olmuştur.  

Bir önceki yıla göre nüfusu 1.783 kişi azalan Sinop bu nüfus miktarı ile tüm iller arasında 72. sırada yer almaktadır. 2019 yılı göç verilerine göre il genelinde en fazla göç verilen (7615 kişi) ve göç alınan (5881 kişi) il İstanbul olmuştur. Türkiye’de ortanca yaş ortalaması 32.7 iken Sinop il olarak hem kadın (42.7) hem erkeklerde (40.2) ortanca yaş değeri en yüksek olan il olmuştur.  Ayancık, Boyabat, Erfelek, Gerze ve Türkeli nüfusu bir önceki yıla göre artarken il merkezi ve diğer ilçelerde nüfus azalmıştır. Sinop’un ilçeleri arasında en fazla nüfusa sahip olan ilçe önceki yıllarda olduğu gibi Boyabat olmuştur. 

Boyabat’ın 2020 nüfusu bir önceki yıla 8 kişi artarak 44.443 kişi olmuştur. ADNKS ilk sayımı olan 2007 yılından günümüze Boyabat nüfusu 2010 kişi artmıştır. Şehir merkezinde yaşayan nüfus ise 2020 yılında bir önceki yıla göre 451 kişi artarak 28.691 kişi olmuştur. Köyde yaşayan sayısı da bir önceki yıla göre 443 kişi azalarak 15.752 olmuştur. Boyabat’ta köyde yaşayanların oranı %35,4 iken şehirde yaşayanların oranı %64,6’dır.

Boyabat’ta nüfusun cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde erkek nüfus oranı %49,5 (21.990 kişi) iken kadın nüfus oranı % 50,5 (22.453 kişi) olmuştur. 2007-2020 sayım yılları arasında cinsiyete göre kadın, yerleşim yerine göre de şehir nüfusu sürekli fazla olmuştur. Köylerde erkek nüfusu şehirde ise kadın nüfus miktarı daha fazladır. Köyler arasında Aşağıseyricek köyü nüfusa kayıtlı olan 9 kişi ile en az nüfusa sahip iken Sarıağaççayırı ve Yeşilyurt köyleri de 1582’şer kişi ile en fazla nüfusa sahip olan köy konumundadır.  


 
2020 Yılı Boyabat Nüfus Piramidi

Boyabat’ta nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğine 0-14 yaş grubundaki genç nüfus oranı % 20,8; 15-64 yaş (aktif nüfus) oranı % 62,2 ve 65 yaş üzeri (yaşlı nüfus) oranı ise % 17’dir. Boyabat’ a ait bu veriler Türkiye geneli ile kıyaslandığında Boyabat’ta genç nüfus oranının Türkiye geneline göre düşük olduğu ancak yaşlı nüfus oranının ise oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışma çağındaki aktif nüfus oranı ise Türkiye ortalamasının altındadır. 90 yaş ve üzerinde 131’i kadın 66’sı erkek olmak üzere 197 kişi yaşamaktadır. 

-Dr.Ufuk Sözcü