T.C. BOYABAT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/18 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BOYABAT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/18 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
BOYABAT
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/18 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği,kıymeti,adedi,önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Boyabat İlçesi,ÇORAK Mahalle/Köy,Köyiçi Mevkii 163 Ada, 1 Parsel,
260,19 m2 yüzölçümlü,ana taşınmaz niteliği Ahşap Ev ve Avlusu olan parsel üzerinde kargir
bir ev bulunmaktadır.Kargir ev 2 katlıdır,alt ahır üst konut olarak kullanılmaktadır,alt kat taş örgülü
üstü ahşaptır,Bakım ve onarım gerekmektedir,kiremit çatısını vardır,Alanı 90,00 m2 dir,Yıpranma
payı %70’dir.Keşif günü itibariyle üzerinde herhangi bir kültür bitkisi bulunmamaktadır,30
yaşında bir dut ağacı ve 20 yaşında bir incir ağacı vardır.
Yüzölçümü : 260,19 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok Köy Yerleşik Alanı İçinde,Yola Cephesi Var,İmar Durumu Kırsal
Yerleşim Alanı,Köy yerleşik alanı içinde Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Hükümleri geçerlidir.
Kıymeti : 25.800,00 TL
KDV Oranı :
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde mükkellefiyet yoktur.
1.Satış Günü : 14/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2.Satış Günü : 18/04/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU-ADLİYE BOYABATSatış
Şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilcektir.Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin % 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin,tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.Satış peşin para iledir,alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi,KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir.Tellallık Harcı,taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeleri ile ( 15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır ;aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faiziniden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark,varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderedcatını kabul etmiş sayılacakları
başkaca bilgi almak isteyenlerin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER