T.C. BOYABAT (SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU 2018/17

T.C. BOYABAT (SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU 2018/17

T.C.
BOYABAT
(SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU
2018/17 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği,kıymeti,adedi,önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Saraydüzü İlçesi,ZAİM Mahalle/Köy,ARPALIK Mevkii,140 Ada 33 Parsel,
459,63 m2 yüzölçümlü,ana taşınmaz niteliği TARLA olan, keşif günü itibariyle ekili dikili
değildir, Arazide % 5 oranlarında meyil vardır,üzerinde kıraç şartlarda yetişen arpa-buğday,fiğ
gibi ürünler yetiştirilebilir,3.sınıf kıraç tarım arazisi vasfındadır.
Yüzölçümü : 459,63 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Köy Yerleşik Alanı Dışında Yola Cephesi Var,1/100,000 Çevre Düzeni
Planı tarım Arazisi Alanı Kapsamında kalmaktadır.İnşaat İzni Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü’nün Görüşüne Göre Belirlenecektir,Köy Yerleşik Alanı Dışında Plansız Alanlar İmar
Yönetmeliğinin 6.Hükümlerine Geçerlidir.
Kıymeti : 1.245,59 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde mükellefiyet yoktur
1.Satış Günü : 20/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2.Satış Günü : 17/04/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU-ADLİYE BOYABAT-
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Saraydüzü İlçesi,ZAİM Mahalle/Köy,KOZLUCA YANI Mevkii,141 Ada 33
Parsel,996,22 m2 yüzölçümlü,ana taşınmaz niteliği BAHÇE olan, keşif günü itibariyle ekili dikili
değildir,Arazide % 15 oranlarında meyil vardır,üzerinde kıraç şartlarda yetişen arpa-buğday,fiğ
gibi ürünler yetiştirilebilir,3.sınıf kıraç tarım arazisi vasfındadır.
Yüzölçümü : 996,22 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Köy Yerleşik Alanı Dışında Yola Cephesi Var,1/100,000 Çevre Düzeni
Planı tarım Arazisi Alanı Kapsamında kalmaktadır.İnşaat İzni Yok,Yapı Yapılamaz.
Kıymeti : 2.699,75 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde mükellefiyet yoktur
1.Satış Günü : 20/03/2019 günü 10:05 - 10:10 arası
2.Satış Günü : 17/04/2019 günü 10:05 - 10:10 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU-ADLİYE BOYABAT-
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Saraydüzü İlçesi,ZAİM Mahalle/Köy,KOZLUCA YANI Mevkii,
137 Ada 18 Parsel,975,82 m2 yüzölçümlü,ana taşınmaz niteliği TARLA olan, keşif günü itibariyle
ekili olmayıp kısmen çalılarla kaplıdır,Arazide % 15 oranlarında meyil vardır,üzerinde kıraç
şartlarda yetişen arpa-buğday,fiğ gibi ürünler yetiştirilebilir,3.sınıf kıraç tarım arazisi vasfındadır.
Yüzölçümü : 975,82 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Köy Yerleşik Alanı içinde Yola Cephesi Var,1/100,000 Çevre Düzeni
Planı tarım Arazisi Alanı Kapsamında kalmaktadır.İnşaat İzni Yok,Yapı Yapılamaz.
Kıymeti : 2.664,47 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde mükellefiyet yoktur
1.Satış Günü : 20/03/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
2.Satış Günü : 17/04/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU-ADLİYE BOYABAT-
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Saraydüzü İlçesi,ZAİM Mahalle/Köy,ARPALIK Mevkii,140 Ada 18 Parsel,
1.438,28 m2 yüzölçümlü,ana taşınmaz niteliği TARLA olan, keşif günü itibariyle ekili dikili
değildir,,Arazide % 15 oranlarında meyil vardır,üzerinde kıraç şartlarda yetişen arpa-buğday,fiğ
gibi ürünler yetiştirilebilir,3.sınıf kıraç tarım arazisi vasfındadır.
Yüzölçümü : 1.438.28 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Köy Yerleşik Alanı Dışında Yola Cephesi yok,1/100,000 Çevre Düzeni
Planı tarım Arazisi Alanı Kapsamında kalmaktadır.İnşaat İzni Yok,Yapı Yapılamaz.
Kıymeti : 3.897,73 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde mükellefiyet yoktur
1.Satış Günü : 20/03/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
2.Satış Günü : 17/04/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU-ADLİYE BOYABAT-
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Saraydüzü İlçesi,ZAİM Mahalle/Köy,KOZLUCA YANI Mevkii,135 Ada 3
Parsel,330,84 m2 yüzölçümlü,ana taşınmaz niteliği AHŞAP EV VE SAMANLIK VE GARAJ VE
ARSASI olan,taşınmaz üzerinde ahşap bir ev bulunmaktadır,ahşap ev eski iki katlıdır,alt kat taş
örgülü üstü ahşaptır,alt kat ahır üst kat konut olarak kullanılmaktadır,alanı 90,00 m2 dir,kiremit
çatısı vardır,yıpranma payı %60 tır,taşınmaz üzerinde keşif günü itibariyle herhangi bir kültür
bitkisi bulunmamaktadır.
Yüzölçümü : 330,84 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Köy Yerleşik Alanı İçinde,Yola Cephesi Var,1/100,000 Çevre Düzeni
Planı tarım Arazisi Alanı Kapsamında kalmaktadır,İnşaat İzni E:0.50,Yençok:6.50m,Köy Yerleşik
Alanı İçinde Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5.Hükümlerine Geçerlidir.
Kıymeti : 32.100,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde mükellefiyet yoktur
1.Satış Günü : 20/03/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2.Satış Günü : 17/04/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU-ADLİYE BOYABAT

6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Saraydüzü İlçesi,ZAİM Mahalle/Köy,ARPALIK Mevkii,140
Ada 17 Parsel,2.700,93 m2 yüzölçümlü,ana taşınmaz niteliği TARLA olan keşif günü itibariyle
ekili dikili değildir,Arazide %10 oranlarında meyil vardır,üzerinde kıraç şartlarda yetişen arpa
buğday,fiğ gibi ürünler yetiştirilebilir,3.sınıf kıraç tarım arazisi vasfındadır.
Yüzölçümü : 2.700,93 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Köy Yerleşik Alanı Dışında ,Yola Cephesi Var,1/100,000 Çevre Düzeni
Planı tarım Arazisi Alanı Kapsamında kalmaktadır,İnşaat İzni Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğünün Görüşüne Göre Belirlenecektir.Köy Yerleşik Alanı Dışında Plansız Alanlar İmar
Yönetmeliğinin 6.Hükümlerine Geçerlidir.
Kıymeti : 7.319,52 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde mükellefiyet yoktur
1.Satış Günü : 20/03/2019 günü 10:25 - 10:30 arası
2.Satış Günü : 17/04/2019 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU-ADLİYE BOYABAT-
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Saraydüzü İlçesi,ZAİM Mahalle/Köy,KOZLUCA YANI Mevkii,
138 Ada 3 Parsel,617,62 m2 yüzölçümlü,ana taşınmaz niteliği TARLA olan keşif günü itibariyle
üzerinde kısmen fasulye ekilidir.Arazide %10 oranlarında meyil vardır,üzerinde kıraç şartlarda
yetişen arpa buğday,fiğ gibi ürünler yetiştirilebilir,3.sınıf kıraç tarım arazisi vasfındadır.
Yüzölçümü : 617,62 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Köy Yerleşik Alanı İçinde,Yola Cephesi Var,1/100,000 Çevre Düzeni
Planı tarım Arazisi Alanı Kapsamında kalmaktadır,İnşaat İzni E:0.50,Yençok:6.50m,Köy Yerleşik
Alanı İçinde Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5.Hükümlerine Geçerlidir.
Kıymeti : 1.673,75 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde mükellefiyet yoktur
1.Satış Günü : 20/03/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2.Satış Günü : 17/04/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU-ADLİYE BOYABATSatış
Şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilcektir.Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin % 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin,tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.Satış peşin para iledir,alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi,KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir.Tellallık Harcı,taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeleri ile ( 15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır ;aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faiziniden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark,varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderedcatını kabul etmiş sayılacakları
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları
ilan olunur.14/12/2018

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER