T.C. BOYABAT (SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU 2017/10 SATIŞ

T.C. BOYABAT (SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU 2017/10 SATIŞ

T.C. BOYABAT (SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU 2017/10 SATIŞ

T.C.
BOYABAT
(SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU
2017/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği,kıymeti,adedi,önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    :    Sinop İli,Boyabat İlçesi OSMANKÖY Mevkii, KÖYİÇİ Mahalle/Köy, 1689 (223/2) yeni Parsel, 584,52 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği HARMAN YERİ olan parsel üzerinde keşif günü itibariyle herhangi bir kültür bitkisi bulunmamaktadır.
Yüzölçümü    :    584,52 m2
Arsa Payı    :     
İmar Durumu    :    Köy Yerleşik Alan Sınır ve Civarı Durumu İçinde,Yola Cephe Durumu Var,İnşaat İzni E:0.50,Yençok :6.50m.sonuç Köy Yerleşik Alan İçinde Plansız ALanlar İmar Yönetmeliğinin 5.Bölüm Hükümleri Geçerlidir.
Kıymeti    :    2.981,05 TL
KDV Oranı    :     %18
Kaydındaki Şerhler    :    1- 3083 SAYILI YASA GEREĞİNCE TOPLULAŞTIRMA ŞERHİ 
SAHARA MÜHENDİSLİK
2-BURSA SETBAŞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 21/04/2016 TARİH 7025 
SAYILI YAZISI HACİZ
1.Satış Günü : 01/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2.Satış Günü : 30/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : GİRİŞ KAT ARABULUCULUK ODASI-ADLİYE BOYABAT-
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Boyabat İlçesi OSMANKÖY Mahalle/Köy,-AKYAZI Mevkii, 1581 (243/13) YENİ Parsel, 3.031,51 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği TARLA olan parsel üzerinde keşif günü itibariyle buğday bitkisi ekili durumdadır.Kumlu tınlı toprak yapısında olan kuru tarım arazisi üzerinde buğday -arpa vb.bitkiler yetiştirilebilir.
Yüzölçümü    :    3.031,51 m2
Arsa Payı    : 
İmar Durumu    :    Köy Yerleşik Alan Sınır ve Civarı Durumu Dışında,Yola Cephe Durumu Var,İnşaat İzni Yok,Sonuç yapı yapılamaz.
Kıymeti    :    10.974,06 TL
KDV Oranı    :    %18
Kaydındaki Şerhler    :    1- Eskişehir 6.İcra Müdürlüğünden 01/07/2015 tarih ve 2015/4541 sayılı yazısı ile haciz alacaklı ÜSTÜNAYDAY TÜK.MAL.TÜR.TEKS SAN.A.Ş LEHİNE
2-BURSA SETBAŞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 21/04/2016 TARİH 7025 SAYILI YAZISI HACİZ
1.Satış Günü    :    01/04/2020 günü 10:05 - 10:10 arası
2.Satış Günü    :    30/04/2020 günü 10:05 - 10:10 arası
Satış Yeri    :    GİRİŞ KAT ARABULUCULUK ODASI-ADLİYE BOYABAT-
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    :    Sinop İli,Boyabat İlçesi OSMANKÖY Mahalle/Köy,KIRAN ARKASI Mevkii, 1018 (229/2) YENİ Parsel, 4.105,47 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği TARLA olan parsel üzerinde keşif günü itibariyle buğday bitkisi ekili durumdadır.Kumlu tınlı toprak yapısında olan kuru tarım arazisi üzerinde buğday -arpa vb.bitkiler yetiştirilebilir.
Yüzölçümü    :    4.105,47 m2
Arsa Payı    : 
İmar Durumu    :    Belediye Mücavir Alan ve İmar Plan Sınırları İçinde olup,İmar Planında Yol ve Sanayi Alanına Tahsislidir.
Kıymeti    :    20.937,89 TL
KDV Oranı    :    %18
Kaydındaki Şerhler    :    1- 3083 SAYILI YASA GEREĞİNCE TOPLULAŞTIRMA ŞERHİ 
SAHARA MÜHENDİSLİK
2-Eskişehir 6.İcra Müdürlüğünden 01/07/2015 tarih ve 2015/4541 sayılı yazısı ile haciz alacaklı ÜSTÜNAYDAY TÜK.MAL.TÜR.TEKS SAN.A.Ş LEHİNE
3-BURSA SETBAŞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 21/04/2016 TARİH 7025 SAYILI YAZISI HACİZ
1.Satış Günü    :    01/04/2020 günü 10:10 - 10:15 arası
2.Satış Günü    :    30/04/2020 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri    :    GİRİŞ KAT ARABULUCULUK ODASI-ADLİYE BOYABAT-
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    :    Sinop İli,Boyabat İlçesi OSMANKÖY Mahalle/Köy,BEKTAŞ YERİ Mevkii, 121 Ada,1 parsel , 3.660,91 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği TARLA DÖRT TAŞLI DEĞİRMEN VE YERİ olan parsel üzerinde keşif günü itibariyle herhangi bir yapı bulunmamakla birlikte çeltik bitkisi ekili durumdadır.Siltli Killi toprak yapısında olan sulu tarım arazisi üzerinde çeltik dahil tüm ürünler yetiştirilebilir.
Yüzölçümü    :    3.660,91 m2
Arsa Payı    :     
İmar Durumu    :    Köy Yerleşik Alan Sınır ve Civarı Durumu Dışında,Yola Cephe Durumu Var,İnşaat İzni Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Görüşüne Göre Belirlenecektir.Sonuç Köy Yerleşik Alan Dışında Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6.Bölüm Hükümleri Geçerlidir.
Kıymeti    :    49.056,19 TL
KDV Oranı    :    %18
Kaydındaki Şerhler    :    1- 3083 SAYILI YASA GEREĞİNCE TOPLULAŞTIRMA ŞERHİ 
SAHARA MÜHENDİSLİK
2-BURSA SETBAŞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 21/04/2016 TARİH 7025 SAYILI YAZISI HACİZ
1.Satış Günü    :    01/04/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
2.Satış Günü    :    30/04/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri    :    GİRİŞ KAT ARABULUCULUK ODASI-ADLİYE BOYABAT-
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    :    Sinop İli,Boyabat İlçesi OSMANKÖY Mahalle/Köy,KÖYÖNÜ Mevkii, 1673(204/3)YENİ Parsel , 1013,44 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği BAHÇE olan parsel üzerinde keşif günü itibariyle herhangi bir kültür bitkisi ekili değildir.Kumlu tınlı toprak yapısında olan kuru tarım arazisi üzerinde buğday mısır vb.bitkilet yetiştirilebilir.           Devamı 4.sayfada
Yüzölçümü    :    1013,44 m2
Arsa Payı    : 
İmar Durumu : Köy Yerleşik Alan Sınır ve Civarı Durumu İçinde,Yola Cephe Durumu Var,İnşaat İzni E:0.50,Yençok :6.50m.sonuç Köy Yerleşik Alan İçinde Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5.Bölüm Hükümleri Geçerlidir.
Kıymeti    :    7.144,75 TL
KDV Oranı    :    %18
Kaydındaki Şerhler    :    1- 3083 SAYILI YASA GEREĞİNCE TOPLULAŞTIRMA ŞERHİ 
SAHARA MÜHENDİSLİK
2-BURSA SETBAŞI IVERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 21/04/2016 TARİH 7025 
SAYILI YAZISI HACİZ
1.Satış Günü    :    01/04/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
2.Satış Günü    :    30/04/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri    :    GİRİŞ KAT ARABULUCULUK ODASI-ADLİYE BOYABAT-
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    :    Sinop İli,Boyabat İlçesi OSMANKÖY Mahalle/Köy,ALÇAK Mevkii, 139 Ada 4 parsel,3.334,17 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği TARLA olan parsel üzerinde keşif günü itibariyle çeltik bitkisi ekili durumdadır.Siltli Killi toprak yapısında olan sulu tarım arazisi üzerinde çeltik dahil tüm ürünler yetiştirilebilir.
Yüzölçümü    :    3.334,17 m2
Arsa Payı    :     
İmar Durumu    :    Köy Yerleşik Alan Sınır ve Civarı Durumu Dışında,Yola Cephe Durumu Var,İnşaat İzni Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Görüşüne Göre Belirlenecektir.Sonuç Köy Yerleşik Alan Dışında Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6.Bölüm Hükümleri Geçerlidir.
Kıymeti    :    44.677,87 TL
KDV Oranı    :    %18
Kaydındaki Şerhler    :    1- 3083 SAYILI YASA GEREĞİNCE TOPLULAŞTIRMA ŞERHİ 
SAHARA MÜHENDİSLİK
2-BURSA SETBAŞI IVERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 21/04/2016 TARİH 7025 
SAYILI YAZISI HACİZ
1.Satış Günü        :    01/04/2020 günü 10:25 - 10:30 arası
2.Satış Günü        :    30/04/2020 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri    :    GİRİŞ KAT ARABULUCULUK ODASI-ADLİYE BOYABAT-
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    :    Sinop İli,Boyabat İlçesi OSMANKÖY Mahalle/Köy,ÇEVLİK Mevkii, 117 Ada 9 parsel,3.974,27 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği TARLA olan parsel üzerinde keşif günü itibariyle çeltik bitkisi ekili durumdadır.Killi Tınlı toprak yapısında olan sulu tarım arazisi üzerinde buğday-mısır vb.tüm ürünler yetiştirilebilir.
Yüzölçümü    :    3.974,27 m2
Arsa Payı    : 
İmar Durumu    :    Belediye Mücavir Alan Sınırları İçinde olup,imar plan sınırları dışındadır.
Kıymeti    :    28.018,16 TL
KDV Oranı    :    %18
Kaydındaki Şerhler    :    BURSA SETBAŞI IVERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
21/04/2016 TARİH 7025 SAYILI YAZISI HACİZ
1.Satış Günü    :    01/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2.Satış Günü    :    30/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri    :    GİRİŞ KAT ARABULUCULUK ODASI-ADLİYE BOYABAT-
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    :    Sinop İli,Boyabat İlçesi OSMANKÖY Mahalle/Köy,YUKARI KARINCAL  Mevkii, 1250(231/31)YENİ ,3.896,34 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği TARLA olan parsel üzerinde keşif günü itibariyle buğday bitkisi ekili durumdadır.Kumlu tınlı toprak yapısında olan sulu tarım arazisi üzerinde buğday arpa vb. bitkiler yetiştirilebilir.
Yüzölçümü    :    3.896,34 m2
Arsa Payı    :     
İmar Durumu    :    Köy Yerleşik Alan Sınır ve Civarı Durumu Dışında,Yola Cephe Durumu Var,İnşaat İzni Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Görüşüne Göre Belirlenecektir.Sonuç Köy Yerleşik Alan Dışında Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6.Bölüm Hükümleri Geçerlidir.
Kıymeti    :    44.677,87 TL
KDV Oranı    :    %18
Kaydındaki Şerhler    :    1- 3083 SAYILI YASA GEREĞİNCE TOPLULAŞTIRMA ŞERHİ 
SAHARA MÜHENDİSLİK
2-BURSA SETBAŞI IVERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 21/04/2016 TARİH 7025 
SAYILI YAZISI HACİZ
1.Satış Günü    : 01/04/2020 günü 10:35 - 10:40 arası
2.Satış Günü : 30/04/2020 günü 10:35 - 10:40 arası
Satış Yeri    : GİRİŞ KAT ARABULUCULUK ODASI-ADLİYE BOYABAT-
9 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    :    Sinop İli,Boyabat İlçesi OSMANKÖY Mahalle/Köy,BEKTAŞ YERİ  Mevkii, 79(247/1)YENİ ,96,55 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği TARLA olan parsel üzerinde keşif günü itibariyle herhangi bir kültür bitkisi bulunmamaktadır.Siltli killi toprak yapısında olan sulu tarım arazisi üzerinde çeltik dahil tüm  bitkiler yetiştirilebilir.
Yüzölçümü    :    96,55 m2
Arsa Payı    : 
İmar Durumu    :    Köy Yerleşik Alan Sınır ve Civarı Durumu Dışında,Yola Cephe Durumu Var,İnşaat İzni Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Görüşüne Göre Belirlenecektir.Sonuç Köy Yerleşik Alan Dışında Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6.Bölüm Hükümleri Geçerlidir.
Kıymeti    :    1,293,77 TL
KDV Oranı    :     %18
Kaydındaki Şerhler    :    1- 3083 SAYILI YASA GEREĞİNCE TOPLULAŞTIRMA ŞERHİ 
SAHARA MÜHENDİSLİK
2-BURSA SETBAŞI IVERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 21/04/2016 TARİH 7025 
SAYILI YAZISI HACİZ
1.Satış Günü    :    01/04/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
2.Satış Günü    :    30/04/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri    :    GİRİŞ KAT ARABULUCULUK ODASI-ADLİYE BOYABAT-
Satış Şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilcektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin,tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.Satış peşin para iledir,alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi,KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.Tellallık Harcı,taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeleri ile ( 15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır ;aksi  takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faiziniden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,bu fark,varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin  görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderedcatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner115