BOYABAT (SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU 2018/14 SATIŞ

BOYABAT (SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU 2018/14 SATIŞ

T.C.
BOYABAT
(SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU
2018/14 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği,kıymeti,adedi,önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Boyabat İlçesi,OSMANKÖY Mahalle/Köy,ELMACIK Mevkii,177 Ada
2023(60)Parsel,786,22 m2 yüzölçümlü olup,ana taşınmaz niteliği TARLA olan taşınmazın keşif
günü itibariyle üzerinde herhangi bir kültür bitkisi veya anızı bulunmamaktadır.
Yüzölçümü : 786,22 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok Köy Yerleşik Alanı Dışında,Yola Cephesi Yok,İnşaat İzni Yok,Yapı
Yapılamaz
Kıymeti : 4.009,72 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3083 Sayılı Yasa Gereğince Toplulaştırma Şerhi Vardır.Karayolları
Genel Müdürlüğünce Kamulaştırma Şerhi vardır.
1.Satış Günü : 07/03/2019 günü 10:05 - 10:10 arası
2.Satış Günü : 04/04/2019 günü 10:05 - 10:10 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU-ADLİYE BOYABAT-
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Boyabat İlçesi,OSMANKÖY Mahalle/Köy,ELMACIK Mevkii,
182 Ada 2016(2) Parsel,2.767,10 m2 yüzölçümlü olup,ana taşınmaz niteliği TARLA olan taşınmazın
keşif günü itibariyle üzerinde buğday anızı bulunmaktadır.Kumlu-tınlı toprak yapısında
olan kuru tarım arazisi üzerinde buğday-arpa v.b bitkiler yetiştirilebilir.
Yüzölçümü : 2.767,10 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok Köy Yerleşik Alanı Dışında,Yola Cephesi Var,İmar Durumu Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Görüşüne Göre Belirlenecektir.Köy Yerleşik Alan Dışında
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6.Bölüm Hükümleri Geçerlidir.
Kıymeti : 14.112,21 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3083 Sayılı Yasa Gereğince Toplulaştırma Şerhi Vardır.Karayolları
Genel Müdürlüğünce Kamulaştırma Şerhi vardır.
1.Satış Günü : 07/03/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
2.Satış Günü : 04/04/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU-ADLİYE BOYABAT-
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Boyabat İlçesi,OSMANKÖY Mahalle/Köy,KIRAN ARKASI Mevkii,240
Ada, 2018(12)Parsel,2.359,31 m2 yüzölçümlü olup,ana taşınmaz niteliği TARLA olan taşınmazın
keşif günü itibariyle üzerinde buğday anızı bulunmaktadır.Kumlu-tınlı toprak yapısında olan
kuru tarım arazisi üzerinde buğday-arpa v.b bitkiler yetiştirilebilir.
Yüzölçümü : 2.359,31 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok Köy Yerleşik Alanı Dışında,Yola Cephesi Var,İmar Durumu Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Görüşüne Göre Belirlenecektir.Köy Yerleşik Alan Dışında
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6.Bölüm Hükümleri Geçerlidir.
Kıymeti : 12.032,48 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3083 Sayılı Yasa Gereğince Toplulaştırma Şerhi Vardır.Karayolları
Genel Müdürlüğünce Kamulaştırma Şerhi vardır.
1.Satış Günü : 07/03/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
2.Satış Günü : 04/04/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU-ADLİYE BOYABAT-
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Boyabat İlçesi,OSMANKÖY Mahalle/Köy,ALÇAK Mevkii,140 Ada,2 Parsel,
9.392,13 m2 yüzölçümlü olup,ana taşınmaz niteliği TARLA olan taşınmazın keşif günü itibariyle
üzerinde çeltik bitkisi ekili bulunmaktadır.Siltli-Killi toprak yapısında olan sulu tarım arazisi
üzerinde çeltik dahil tüm ürünler yetiştirilebilir.
Yüzölçümü : 9.392,13 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok Köy Yerleşik Alanı Dışında,Yola Cephesi Var,İmar Durumu Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Görüşüne Göre Belirlenecektir.Köy Yerleşik Alan Dışında
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6.Bölüm Hükümleri Geçerlidir.
Kıymeti : 125.854,54 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3083 Sayılı Yasa Gereğince Toplulaştırma Şerhi Vardır
1.Satış Günü : 07/03/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2.Satış Günü : 04/04/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU-ADLİYE BOYABAT-
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Boyabat İlçesi,OSMANKÖY Mahalle/Köy,KIRAN ARKASI
Mevkii,231 Ada,1162(25) Parsel, 2.054,66 m2 yüzölçümlü olup,ana taşınmaz niteliği TARLA
olan taşınmazın keşif günü itibariyle üzerinde buğday anızı bulunmaktadır.Kumlu-tınlı toprak
yapısında olan kuru tarım arazisi üzerinde buğday-arpa v.b bitkiler yetiştirilebilir.
Yüzölçümü : 2.054,66 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok Köy Yerleşik Alanı Dışında,Yola Cephesi Yok,İnşaat İzni Yok,Yapı
Yapılamaz
Kıymeti : 10.478,76 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3083 Sayılı Yasa Gereğince Toplulaştırma Şerhi Vardır
1.Satış Günü : 07/03/2019 günü 10:25 - 10:30 arası
2.Satış Günü : 04/04/2019 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU-ADLİYE BOYABAT

6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Boyabat İlçesi,OSMANKÖY Mahalle/Köy,ALÇAK Mevkii,142 Ada, 2
Parsel, 1.357,92 m2 yüzölçümlü olup,ana taşınmaz niteliği TARLA olan taşınmazın keşif günü
itibariyle üzerinde çeltik bitkisi ekili bulunmaktadır.Siltli-Killi toprak yapısında olan sulu tarım arazisi
üzerinde çeltik dahil tüm ürünler yetiştirilebilir.
Yüzölçümü : 1.357,92 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok Köy Yerleşik Alanı Dışında,Yola Cephesi Var,İmar Durumu Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Görüşüne Göre Belirlenecektir.Köy Yerleşik Alan Dışında
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6.Bölüm Hükümleri Geçerlidir.
Kıymeti : 20.596,12 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3083 Sayılı Yasa Gereğince Toplulaştırma Şerhi Vardır
1.Satış Günü : 07/03/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2.Satış Günü : 04/04/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU-ADLİYE BOYABAT-
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Boyabat İlçesi,OSMANKÖY Mahalle/Köy,ALÇAK Mevkii,138 Ada, 6 Parsel,
4.464,50 m2 yüzölçümlü olup,ana taşınmaz niteliği TARLA ve BAHÇE olan taşınmazın keşif
günü itibariyle üzerinde çeltik bitkisi ekili bulunmaktadır.Siltli-Killi toprak yapısında olan sulu tarım
arazisi üzerinde çeltik dahil tüm ürünler yetiştirilebilir.
Yüzölçümü : 4.464,50 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Köy Yerleşik Alanı Dışında Yola Cephesi Var,İmar Durumu Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Görüşüne Göre Belirlenecektir.Köy Yerleşik Alan Dışında Plansız
Alanlar İmar Yönetmeliği 6.Bölüm Hükümleri geçerlidir.
Kıymeti : 59.824,30 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1.Satış Günü : 07/03/2019 günü 10:35 - 10:40 arası
2.Satış Günü : 04/04/2019 günü 10:35 - 10:40 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU-ADLİYE BOYABATSatış
Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilcektir.Bu artırmada da
malın tahmin edilen değerin % 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin,tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.Satış peşin para iledir,alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi,KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir.Tellallık Harcı,taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeleri ile ( 15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır ;aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faiziniden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark,varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderedcatını kabul etmiş sayılacakları
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/14 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları
ilan olunur.13/12/2018

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner112

banner114