BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Camikebir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 685 ada, 30 parsel üzerinde Kültür Merkezi Altında Bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Hamamın Kiraya Verilmesi

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

  1. Camikebir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 685 ada, 30 parsel üzerinde Kültür Merkezi Altında Bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Hamam 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 4 inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile üç (3) yıllığına kiraya verilecektir.
  2. Taşınmazın ihalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte Camikebir Mahallesi 75 inci Yıl Caddesi No: 24 adresinde, Belediyemiz Hizmet Binası 2. nci katında bulunan encümen toplantı odasında yapılacaktır.

  1. İhaleye çıkartılan yerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli:

S. No:

İHALE KONUSU İŞ VE ADRESİ

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel (₺) (Yıllık)

 Geçici Teminat %3

1

Camikebir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 685 ada, 30 parsel üzerinde Kültür Merkezi Altında Bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Hamamın Kiraya Verilmesi

22/11/2019

14.00

4.725,00

141,75

  1. İhaleye Girecekler:

  1. Gerçek Kişiler;

1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,

2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

3. Belediye Gelir Müdürlüğü servisinden borcu yoktur belgesi,

5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

b) Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

     1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliğin temsile haiz şahısları gösterir belge (yetki belgesi),

     2. İmza Sirküleri,

     3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Belgesi,

     4. Belediye Gelir Müdürlüğü biriminden borcu yoktur belgesi.

     5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

  1. İhale dokümanı mesai saatleri içinde Belediyemiz Gelir Müdürlüğü servisinde görülebilir. İhaleye katılacak olan istekliler ihale dokümanını ¨ 100,00’sı karşılığında Boyabat Belediye Başkanlığı - Gelir Müdürlüğü adresinden satın alınılabilir.

  1. Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

                                                                                                       Şefik ÇAKICI

                                                                                                      Belediye Başkanı

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner115