BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI
 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, Camikebir Mah.288 Ada 25 Parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile satışı gerçekleştirilecektir.
2. Mülkiyeti Belediyemize ait, Zincirli Kuyu Mahallesi 167 Ada 29 Parselin2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile satışı gerçekleştirilecektir.
3. Taşınmazın ihalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte Camikebir Mahallesi 75 inci Yıl Caddesi No: 32 adresinde, Belediyemiz Hizmet Binası 2. nci katında bulunan meclis toplantı odasında yapılacaktır.
4. İhaleye çıkartılan yerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli:


5. İhaleye Girecekler:
a) Gerçek Kişiler;
    1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
    2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
    3. Belediye Gelir Müdürlüğü servisinden borcu yoktur belgesi,
    5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
b) Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);
     1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliğin temsile haiz şahısları gösterir belge (yetki belgesi),
     2. İmza Sirküleri,
     3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Belgesi, 
     4. Belediye Gelir Müdürlüğü biriminden borcu yoktur belgesi.
     5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
6. İhale dokümanı mesai saatleri içinde Belediyemiz Gelir Müdürlüğü servisinde görülebilir. İhaleye katılacak olan istekliler ihale dokümanını 50,00 TL’sı karşılığında Boyabat Belediye Başkanlığı - Gelir Müdürlüğü adresinden satın alınılabilir.
7. Belediye Encümen’-i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İlan olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner115