BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI
1.Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Zincirlikuyu Mahallesi Belediye Sokak Tarihi Belediye Binası adresinde bulunan; 8/2,8/3 kapı numaralı 2 ve 3 nolu bağımsız bölümde bulunan işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 3(Üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2.Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Zincirlikuyu Mahallesi Savaş Sokak Kasaplar Çarşısı adresinde bulunan; 3/5,3/7 ve 3/14  kapı numaralı 5,7,14 nolu bağımsız bölümlerde bulunan iş yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 3(Üç) yıllığına kiraya verilecektir.
3.Taşınmazın ihalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte Cami kebir Mah. 75. Yıl cad. bulunan Boyabat Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4.İhaleye çıkartılan yerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli:

5.İhaleye Girecekler:
a)Gerçek Kişiler;
    1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
    2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
    3. Geçici Teminat
    4. Belediye Gelir Müdürlüğü servisinden borcu yoktur belgesi,
    5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
    6. İhale Şartnamesi( (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından  imzalanmak zorundadır.
    7. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
b) Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);
    1. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile, tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteririr ticaret sicil gazetesini, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tamamını göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri ve bu hususları gösteren belgeleri vereceklerdir.
    2. Noter tasdikli İmza Sirküleri,
    3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Belgesi,
    4. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname, 
    5. Geçici Teminat
    6. Belediye Gelir Müdürlüğü biriminden borcu yoktur belgesi.
    7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
    8. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
    9.İhale Şartnamesi( (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.
6.Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
7.İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar ipotek masrafları ve diğer giderler yükleniciye aittir.
İlan olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner115