Sinop Valiliğinden tedbir kararları

Sinop Valiliğinden tedbir kararları

SİNOP VALİLİĞİNDEN COVİD-19 SALGININA KARŞI ÖNEMLİ TEDBİR KARARLARI ALINDI

TC SAĞLIK BAKANLIĞI  SINOP VALiLiĞi İL SAĞLIK MUDÜRLÜĞ SİNOP İLİ   72 KARAR NO  18.10.2020 KARAR TARİHİ  İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU TOPLANTI KARARI

Çin'in Vuhan kentinde baslayarak ttim Dunya'yi tehdit etmeye devam eden ye Dünya Saglik Orgutu tarafindan pandeini olarak nitelendirilen Coronavirils (Covid-19) salginindan vatandaşlanmızı korumak ye salgının yayılmasını engellemek adına, İI Hıfzıssıhha Kurulu Vali Erol KARAÖMEROĞLU Başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda;

1. Havalarm soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünde fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekanlarda uyulmasi gereken bir kural olduğu, kapalı alanlardakalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ye kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlarımıza hatırlatılması büyük önem taşımaktadir. İlimiz genelinde bu amaçla  "Kıymetli vatandaşlarımızz; Salgınla mücadelede maske, temizlik ye mesafe kurallarma uyma
konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşehrilerimiz; Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı verlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgınla hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" duyuru metninin; gerek belediyelerin, İl özel idarelerin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslar gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) anons edilmesine, 

2. İlimiz genelinde salgının yayılmasının önlenmesi açısınndan Covid-19 tanısı konulan kişilerin gerçege aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Turk Ceza Kanununun  206 nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasının mutlaka sağlanmasına,

3  İlimiz genelinde şehirlerarası otobüs terminallerinde, otobüslere yolcu kabulü esnasmda mutlaka karantina tedbirine yonelik HES kodu veya elektronik sistem sorgulamalarının yapılmasına,

4.  İlimiz girişlerindeki kontrol noktalarinda kolluk kuvveti marifetiyle yapIlan denetimlerde, araçlar içerisindeki yolculara karantina tedbirine yonelik HES kodu veya elektronik sistem sorgularnalarının yapılmasına,

5.  İlimiz genelinde faaliyet gösteren personel, işçi, öğrenci vb. yolcu taşıyan servislerin Kolluk Kuvvetleri veya Denetim Ekiplerince ozellikle işe gidiş-dönüş saatlerinde denetimlerinin yapılmasına, bu denetimlerde;

a. İl Umumi Hifzissihha Kurulu'nun 06.10.2020 tarih   69 sayılı kararının  2. ve  4. maddelerindeki hususların dikkate alınmasına,

b.  Güncel Saglik Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ye çalışma Rehberindeki personel, işçi, öğrenci vb. servislerinde alınmasi gereken tedbirlere uyulup uyulmadığının denetlenmesine,

6.  İlimiz genelindeki denetim ekiplerinin organize veya diğer sanayi bölgelerinde faaliyet gosteren işyeri, fabrika vb. yerlerin de Covid-19 tedbirleri yönünden denetimlerini yapmalarına,

7.  İlimiz genelinde Pazar yerlerinde Güncel Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve çalışma Rehberindeki "Pazar Yerlerindeki Alınmasi Gereken Önlemler" başlığında yer alan tedbirler uyulması kaydıyla,

a.  Kurulan meyve, sebze, giysi vb. pazar yerlerinde, satıcı ve müşterilerin sigara içmesinin yasaklanmasına,

b.  Pazar yerlerinde satış yapan pazarcılar ve müşterilerin maske takma kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesine,

c. Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullanna dikkat edilerek satışının yapilmasının sağlanmasına, veya tezgahlarda poşet vb. tek kullanımlık eldiven bulundurulmasına, müşterilerin ürünlerle direk temasının engellenmesine,

d.  Pazar alanına alınacak müşteri sayısının, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve çalışma Rehberinin Pazar Yerlerinde Alınması Gerekli Önlemler başlıklı bölümlerindeki kriterlere gore belirlenmesine, bu sayının pazar alanının girişinde asılı olarak bulundurulmasina,

e. Pazar yerleri/alanında, sergi, tezgah veya tahtalar arası mesafenin, Saglık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve çalışma Rehberinin Pazar Yerlerinde Alınmasi Gerekli Onlemler bölümlerindeki kriterlere uygun düzenlemenin yapılıp yapılmadığına ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığının takip edilmesine,

f.  Pazar yerlerinin tüm girişlerinde ve her tezgahta el antiseptiği (kolonya vb.) bulundurulmasına,

8. İlimiz genelinde kurulan denetim ekiplerinin denetimleri esnasında, denetim  yapIlan  yerdeki çalışan ve müşterilere, karantina tedbirine yonelik HES kodu veya elektronik sistem sorgulamalarının da yapılmasına,

9.  İlimiz genelinde sınav yeri, okul vb. yerlerin giriş ve çıkışlarında ilgili idarece belirlenen görevli tarafından, dışarda bekleyenlerin sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları için gerekli uyarıların yapilmasına,

10.  İlimiz genelinde özellikle mesai baslangiç ve bitiş saatlerindeki yoğunluk göz önüne alınarak toplu taşıma araçlarında denetimlerin artırılmasına,

11.  İlimiz genelinde il dışınndan konaklama ve çalışma amacıyla konaklama için gelen kişilerin muhtarlarca tespit edilerek gerekli önlem ye tedbirlerin alınmasi için Saglık Müdürlüğü ve bağli birimleri ile paylaşilmasına,

12. İlimiz genelinde faaliyet gosteren kahvehanelerde kağıt bardak gibi tek kullanımlık malzemelerin kullanılmasına, bu hususun denetim ekiplerince titizlikle takip edilmesine,

13. İlimiz genelinde banka ATM'lerine sabit, ulaşılabilir, sürekli kullanıma hazır ve dolu vaziyette dezenfektan konulmasma, bu hususun 15 gün içerisinde ilgili bankaca sağlanmasına,

14. İlimiz genelinde karantina altına alınan kişilerin belirtmiş olduklan karantina adreslerinde yapılan denetimlerinin her gün farklı saatlere denk gelecek şekilde yapılmasına,

15. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince 3150,00 TL Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezasi uygulanmasına,

Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma baslıklı 195. Maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" Hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek Uzere adli makamlara bildirilmesine,

İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasma,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.
 

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020, 12:42
YORUM EKLE
banner100
SIRADAKİ HABER

banner95