Boyabat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan Duyuru

Boyabat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan Duyuru

Boyabat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Duyurdu


Boyabat İlçe Seçim Başkanlığı askı listelerini tüm muhtarlıklarda askıya çıkardı.İlçe Seçim Kurulundan Yapılan Duyuruda

''İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimleri nedeniyle askı listeleri tüm muhtarlıklarda 04 Ocak 2019 Cuma günü saat 08:00'de askıya çıkartılıp,17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17:00'de askıdan indirilecektir.

Mahallei İdareler seçimleri ile ilgili olarak adrese dayalı kayıt sistemindeki vatandaşların ikamet adresleri ile Başkanlığımızdaki kayıtların güncelleştirilmesine yönelik ;


ASKI SÜRESİ İÇİNDE MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE YAZILACAK OLANLAR

1-Seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan seçmenlerin

2-31/03/2001 tarihinde ve daha önce doğanlar, (Yıl ay ve günü gösteren,Nüfus Müdürlüğünce verilen T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.)

3-Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen ,İlçe Nüfus İdaresince yerleşim yerleri değişikliği kontrol edildikten sonra başvuruda bulunmak isteyen kişiler bizzat 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50.maddesinde sayılanlar,Adres Beyan Formu ile birlikte,Elektrik ,su,telefon,doğalgaz,abonelik sözleşmesi veya faturası noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurular ve nüfus müdürlüğünden alacakları Adres Bilgileri Raporu,Nüfus Aile Kayıt örneği ile adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini İlçe Sçeim Kurulu Başkanlığımza teslim ederler.

4-Öğrenci olup seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenmin gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler,öğrenim gördükleri okuldan,o okulun öğrencisi olduğuklarına veya yurt müdürlüklerinden,yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmak suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin asıl adres olarak tescilinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim ederler.

5-4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 408.maddesince kendi istekleri üzerine kısıtlama kararı verilen kişilerin Kararı veren Mahkemeden alacakları kararın kaldırıldığına dair onaylı örneğini,

6-4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 407.maddesince kısıtlama kararı verilne kişilerinde Tahliyesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak belgenin onaylı örneğini,

ASKI SÜRESİ İÇİNDE ENGELLİ SEÇMENLERİN BEYAN VE GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

Görmek ve Ortopedik Engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ve Nüfus Cüzdanı ile birlikte Başkanlığımza başvuruda bulunmaları halinde''Seçmen Kaydı Günleme''(SEC_003)ekranı kullanılarak engelli duruma getirilecek olup oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri sağlanacaktır.
Seyyar sandık kurulu seçmen listelerine ,hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerden sadece ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin kaydedilebileceğine,köy veya beldeden mahalleye dönüşen yerlerdeki seçmenlerin seyyar sandık kurulu seçmen lisetesine kaydolmak için talepte bulunamayacaklarına,
Yatağa bağımlı hastaların bir yakını tarafından www.ysk.goc.tr internet adresinde bulunan veya Başkanlığımızdan temin edecekleri ''Seyyar sandık kurulu talep form''ile birlikte '' engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu'' veya'' hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu'2 ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrası gerekmektedir.

 Aile Hekimlerince verilen raporlarda ;
 
a)Yatağa bağımlılığın tıbbi sebebinin,
b)Yatağa bağımlılığı kalıcı olup olmadığının,
c)Yatağa bağımlılık süresinin belirtilmesi gerektiğine,
d)Düzenlenecek raporların ıslak imzalı veya elektronik imzalı,barkotlu şekilde düzenlenmesi,
e)Nüfus Aile Kayıt Örneği
f)Yatağa bağımlı Hastanın Kimlik Fotokopisi
Yukarıda yazılı evraklar ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
g)Ancak bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmek listesine dahil edilmiş seçmenlerden yeniden sağlık rapotu istenmez,sadece Seyyar sandık talep formunun yenisi ile birlikte hastanın ve yakının nüfus kayıt örneğinin getirilmesi gerekmektedir.


ASKI SÜRESİ İÇİNDE MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE YAZILAMAYACAK OLANLAR

a-4721 sayılı Türk Medeni Kanunun'nun 405. ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler,
b-Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sisteminde yer almayanlar,5490 sayılı Kanunun 50.maddesi hükmü gereği askı süresi içinde Adres Kayıt Sistemine kaydoldukları halde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurmayanlar,
c-İzinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler(yedek subay öğrencileri dahil),
d-Taksirli suçlar dışında kasıtlı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler listelere yazılamazlar.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurular,askı başlangıç tarihi olan 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 08:00 ile 17 ocak 2019 Perşembe günü saat 17:00 arasında yapılır.

Tüm seçmenlere önemle ilanen duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.

-Haber merkezi


 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner124