UNUTULMUŞ MEVDUATTA ‘YARGITAY’DAN EMSAL KARAR...

UNUTULMUŞ MEVDUATTA ‘YARGITAY’DAN EMSAL KARAR...

UNUTULMUŞ MEVDUATTA ‘YARGITAY’DAN EMSAL KARAR...

Durağan Şehir Gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa Eker’in  ‘kazanamazsınız’ denilen bir süreci ‘yönlendirmesi ile başlayan davada Yargıtay emsallerine örnek olacak bir karara imza attı.  

Sinop Barosu avukatlarından  Bülent Sabri Akpuna’ın aldığı  2019 yılında açılan davada  zamanaşımına uğradığı gerekçesi ile TMSF’ye devredilen 12.083,11 Euro  hak sahibine geri iade edildi. 5411 sayılı sayılı Bankacılık Kanununa istinaden 01.11.2006 tarihi 26333 sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘Mevduat ve Katılım Fonunun kabulüne, çekilmesine ve zamanaşımına uğrayan mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği bankada bulunan  mevduatına  10 yıl içinde işlem yapılmaması yazılı bir talimatının olmaması nedeni ile  parası TMSF’ye devredilen  Ş.Ö.  hakkını mahkemede aradı.  

     

Mahkemede kendisine ulaşılmadan ve tebligatın gelip gelmediği kontrol edilmeden gerekli araştırmalar yapılmadan mevduatının TMSF’ye devredildiğini belirten Ş.Ö ve avukatı  yürüttükleri hukuk mücadelesini kazandı. Banka yaptığı savunmada “davacının yurtdışında bulunması nedeniyle kendisine ulaşan evrak olmadığını  belirtmesinin  10 yıl içinde Türkiye’ye hiç gelmediği anlamına gelmediğini, davacının hiçbir zaman bankadaki parası ile ilgilenmediğini, 2008 yılında açılan bir hesaba 10 yıl içinde hiçbir işlem yapmadığını, yurtdışı adresini davalı bankaya vermediğini, bankanın haber verme yükümlüğünün bildirilen adresle sınırlı olduğunu, 11.01 2019 tarihinde bankaya bildirilen adrese hatırlatma mektubunun gönderildiğini yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği her türlü yükümlülüklerini yerine getirdiğini” iddia ederek davanın reddine karar verilmesini istemişti. 

    Bankanın yasal uyarıları yaptıklarını gerekli tebligatları çıkarttık dediği olayda ilk kademe mahkeme TMSF’nin “yasal prosedürün tamamlanıp tamamlanmadığını denetleme ve bilme durumunda olmayan esasen bu hukuki sürece etkisi” bulunmadığına hükmederek TMSF yönünden reddetti.  Mahkeme  bankayı “Tebligat kanunun hükümlerine göre tebligatın yapılmasına çalışılmadığı, bu amaçla bankaca tebligatın yapılabilmesi için herhangi bir girişimde bulunulmadığı, davacının MERNİS yerleşim yeri adresinin araştırılmadığı, davalı bankanın tebligat koşulunu sağlamadığı” gerekçesiyle mevduatın zaman aşımına uğradığını kabul etmeyerek paranın mevduat sahibine ödenmesine hükmetti. 

    

Yargıtay  2022 / 7055 sayılı kararı ile 1. Derece mahkemenin kararını onaylayarak; “ilk derece mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığı”na hükmetti.

YEREL GAZETELER TEBLİGATTA DAHA ÖNEMLİ… 

    

Yargıtay’ın kararı sonrası bankalarda unutulan mevduatlar için ulusal gazetelerden çok bankanın bulunduğu bölgelerde yayın yapan yerel gazetelerin mevduat sahiplerine  ulaşılması  noktasında daha etkili olacağını belirten Durağan Şehir Gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa Ekerd’’ Uusal gazeteler  her eve girmiyor ama yerel gazeteler, gazetenin yayın bölgesinde daha çok takip edilen ve ikili ilişkilerle yerelde daha etkili oluyor. Bu durum mevduat sahiplerinin haklarının  korunması açısından yerel gazetelerde ilan edilmesinin daha önemli bir sonuç olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle bu davada tebligatın ve ilanın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Mevduat sahiplerinin haklarının zayi olmaması için ulusaldan çok yerelde  zamanaşımına uğrayan  mevduatların ilan edilmesi  daha büyük önem arz etmektedir. Yargıtay bu kararı ile de yurtdışında yaşayan,  Türkiye de çıkan yasa ve yönetmeliklerden haberi olmayan vatandaşlara karşı tebligatın önemini de ortaya koyarak bankaların müşterilerine ulaşma ve haber verme noktasında eksik bulmuş mevduat sahibini haklı bulmuştur. Bu anlamda hak sahibi bizi dinleyerek avukat tutmuş ve ümidi olmamasına karşılık davası ile birikimini geri kazanmış, örnek bir kararın oluşmasına da imza atmıştır” dedi

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022, 14:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER