CUMHURİYET HALK PARTİSİ BOYABAT İLÇE BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI

Milli Kurtuluşun önderi, çağdaş Türkiye’nin kurucusu Atatürk’ün aramızdan ayrılışından bu yana 85 yıl geçti. Kudretli dönemlerini geride bırakmış, yarı sömürge durumuna düşürülmüş, çöküş sürecindeki bir devletin yurttaşı olarak dünyaya gözlerini açmıştı.

Doğduğu vatan bildiği toprakların birer birer elden çıkışına tanıklığın erken olgunlaştırdığı bir kuşaktandı. Harbiye sonrasında başlayan kıta hizmetinden daha ağır sorumlulukların adamı olacağını biliyordu. Ülkesinin, ulusunun geleceğini belirleyecek kaderin adamıydı.

Parlak kurmaylığının, komuta ettiği orduların belli cephe başarılarının ülkenin kurtuluşu için yeterli olamayacağının bilincindeydi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ülkenin işgaliyle başlayan yok oluştan kurtuluşun tek çaresi vardı: Parçalanmaya, tarih sahnesinden silinmeye karşı varlık yokluk savaşını göze almak, neye mal olursa olsun sonuna kadar direnmek.

Yok oluşa, dayatılan köleliğe karşı verilen Kurtuluş Savaşı, devamında kurulan ve bu yıl 100. Kuruluş yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyetimiz .

Atatürk aramızdan fiziki ayrılışının 85.yılında, halkın gönlünden, bilincinden de silinmek istenmektedir. Atatürk, resimleriyle, heykelleriyle, söylemleriyle, geride bıraktığı manevi mirasıyla sistemi rahatsız etmektedir. Sistemi rahatsız eden her şey içerdeki yandaşları da rahatsız etmektedir.

Boyabat’ta çeltik üreticileri kuraklık nedeniyle su sorunu yaşıyor Boyabat’ta çeltik üreticileri kuraklık nedeniyle su sorunu yaşıyor

Yaşanılan süreçte, halkın belleğinden kurtuluş ve kuruluş sürecinin onurlu hikayesini silmek için akla gelen her şey yapılmaktadır. Neredeyse ulusça verilen bağımsızlık savaşımının öz eleştirisinin yapılıp emperyalist sistemden özür dileneceği bir anlayışı halkın sindirmesi istenmektedir.

Türk ulusu 10 Kasım 1938’in 85. yılında tarihsel yolculuğuna çağdaş demokratik değerlerle devam edip etmeyeceği konusunda bir karar vermek durumu ile karşı karşıyadır.

Atamızın kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi bizlere atamızın mirasıdır. Bizler Cumhuriyet Halk partisinin her neferi Atatürk devrimlerinin mirası çağdaş hukuk düzenini, demokratik değerlerini savunmaya bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 Cumhuriyet Halk Partisi Boyabat İlçe Başkanlığı

Editör: Haber Merkezi