Sinop Üniversitesi’nin Yürütücüsü Olduğu AB Projesinde Sona Yaklaşılıyor

İnaktif Kadınların Evden Çağrı Merkezi Çalışanı Olarak İstihdamına Yönelik Eğitim (m-Training for Inactive Women Aiming their Employment as Call Center Agents at their Homes) başlıklı KA202-094553 kodlu Avrupa Birliği Projesi Sinop Üniversitesi yürütücülüğünde faaliyetlerine devam etmektedir. Projede Sinop Üniversitesi adına Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademik kadrosunda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Ebru IŞIK proje yürütücüsü olarak, Dr. Öğr. Üyesi Candaş CAN, Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇERİ, Dr. Öğr. Üyesi Ozan ARAS proje araştırmacısı olarak görev almaktadır. 

Pandemi kısıtlamalarının ardından ilk ulusötesi yüz yüze görüşme proje koordinatörü olan Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde 27-28 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye, Litvanya, İspanya, Romanya, Polonya ve Slovakya'dan proje ortağı kuruluşlardan katılımcılar Sinop’ta fiziksel olarak bir araya gelerek ortaklar tarafından hazırlanan ve gelecekteki eğitimlere uyarlanan video senaryolarını tartışma fırsatı bulmuştur. İkinci fiziksel proje ortakları toplantısı 28-29 Temmuz 2022 tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentinde gerçekleşti. Bu toplantı aracılığıyla proje ortaklarının sundukları eğitim senaryolarına dayanan video örnekleri tartışılmış ve videoların çekimi için belirli standartlar belirlemiştir. Ayrıca, projenin sonraki görevleri ve çalışmaları planlanmıştır. Üçüncü fiziksel proje ortakları toplantısı 19-20 Ekim 2022 tarihlerinde Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda proje ortakları tarafından hazırlanan video senaryoları incelenmiş ve eğitim portalının diğer kısımlarının geliştirilmesi, e-staj uygulamasının nasıl gerçekleştirileceği ve portalın tüm partner dillerine uyumlu hale getirilmesine yönelik istişarelerde bulunulmuştur.

Proje kapsamında bu zamana kadar, farklı sektörlerdeki bilgi ve deneyimlere dayanan eğitim modülleri tasarlanmış ve kadınların uzaktan eğitim almalarını sağlayacak online portal büyük ölçüde tamamlanmıştır. İnovatif eğitim teknolojilerini temel alan online eğitim portalı; evden çağrı merkezi çalışanı olmak isteyen kadınlara yönelik detaylı mesleki bilgileri, yazılı ve görsel senaryolara dayanan uygulama örneklerini ve e-staj imkânlarını içermektedir. Bu sayede eğitimi başarıyla tamamlayan kadınlar, çağrı merkezi sektöründe istihdam edilmeye hazır duruma gelmiş olacaktır.

25-26 Ocak 2023 tarihlerinde Romanya’nın Bükreş kentinde gerçekleştirilecek ulusötesi toplantıda eğitim portalının son kontrolleri gerçekleştirilecektir. Bu toplantıdan sonra eğitim portalının tanıtımına yönelik yaygınlaştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yararlanıcıların hizmetine sunulması planlanmaktadır. Haziran ayında Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek final etkinliği ve final raporunun yayınlanmasıyla proje tamamlanmış olacaktır.