Boyabat'ta Sürdürülebilir İnşaat Sektörü Semineri

Boyabat'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi Boyabat'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Boyabat İlçesinde uzman akademisyenler tarafından "Sürdürülebilir İnşaat Sektörü" konulu seminer verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunuşu ardından Boyabat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Eravcı, programın açılış konuşmasında, insan olarak evde yaşıyoruz, iş yeri çalıştırıyoruz. Yaşamımız inşaatla ilgili, çalışmalarımız inşaatla ilgili. Umuyorum ki yakın zamanda inşaat teknolojisi değişecektir, Daha ileri çözümler getirecektir. Sayın hocalarıma katılımları için teşekkür ederim. Verimli bir seminer olacaktır. Seminer, öğrencilerimize, kendi branşlarının insan yaşamı ve sağlığı bakımından ne kadar önemli olduğuna büyük katkılar sunacaktır, dedi.

İlçe Kaymakam Enver Yılmaz da baba mesleği olarak çocukluğunda kartonpiyer ustalığı yaptığını ve inşaat işleriyle yakından ilgilendiğini söyleyerek, "Yaptığımız inşaatlardaki plansızlık ve ileriye dönük ihtiyaçların kullanımındaki eksikliler dolayısıyla birkaç yıl sonra tamir, bakım isteniyor. Kırıp döküp tadilatlar yapmak zorunda kalınıyor."

Bizler, kamu idarecileri olarak harcamalarımızda kamunun malını, devletin malını yani milletin parasını harcıyoruz, diyen Yılmaz, "Biz yaptığımız bir binayı on yıl sonra tadilat yapıyorsak kamu kaynağını etkin ve verimli kullanamıyoruz demektir. Bu durum sadece kamu binalarında değil pek çok özel sektör binalarında da görülmektedir. Yakın zamanda yaşadığımız depremde gördük ki bazı binalar sapasağlam ayakta kalırken, bazıları da yerle bir oldu. Bundan çok büyük dersler çıkarmamız gerekiyor. Toki'nin inşa ettiği az katlı binaları sapasağlam duruyor olması tesadüfi değildir."

Sonuç olarak harcanan paralar ister devletin, ister özel sektörün olsun sonuçta ülkemizin parasıdır, diyen Yılmaz, "Mimar Sinan'ın bir eserini beş yüz yıl sonra restore etmek istiyorsak, neden yaptığımız binalar kısa sürede bakım istiyor. İnşaat sektörü Türkiye ekonomisinde çok önemli bir yeri olan bir sektör. Bu yüzden bu tür seminerlerde uzman hocalarımızı çok iyi dinleyip faydalanmamız gerekir. Verimli bir çalışma olması dileklerimle saygı ve sevgilerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardında dalında uzman akademisyenler tarafından seminer çalışması gerçekleştirildi.

Boyabat Meslek Yüksek Okulu tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde Sinop Üniversitesi Yüksek İnşaat Mühendisi Dr.Öğr. Üyesi Rüya Kılıç Demircan'ın moderatörlüğünde Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yüksek Mimar Prof. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin tarafından "Yeşil Binalar", hakkında bilgi verildi.

Dr.Gültekin ; ‘’ İnşaat sektörü, dünyada enerji kaynaklarını %40’ı , suyun % 42’si , tatlı su kaynaklarının % 16’sı orman ürünlerinin %25’,  malzemeye kaynaklarının % 30’unu tüketmektedir. Binalar, sera gazı salımının  %50’si, CO2 Salımının % 35’i , içme sularındaki kirlenmenin %40’ı, hava kirliliğinin % 24’ü, ve CFC ve HCFC salımlarının %50’sinden sorumludur. Toprak israfının % 40’ı inşaat süreci ve devamında çıkan atıkların depolanması sonucu meydana gelmekte, stratosferdeki ozon tabakasında incelmeye neden olan kimyasalların % 50’si inşaat sektörü tarafından üretilmektedir.

Söz konusu oranların minimum düzeye indirilerek çevreye verilen zararın yok edilmesi amacıyla son yıllarda inşaat sektöründe yeşil bina kavramı gündeme gelmiştir.

Başka bir ifadeyle yeşil binalar, yapım, işletme ve yıkım süreçlerinde çevreyi kirletmeyen; su, enerji ve malzeme kaynaklarını en verimli biçimde kullanan; bakım - onarım maliyetlerinin, binayla ilişkili hastalıkların, atık ve kirliliğin azaltılmasına katkı sağlayan binalardır. Bu binaların  Kaynak Kullanımının azaltılası, Çevre ve Doğal Ortamlarının Korunması ve İyileştirilmesi, İnsan Sağlığının ve Konforunun En Üst Düzeyde Sağlanması, Sosyo - Ekonomik ve Kültürel Gerçeklerin Dikkate Alınması gibi temel  tasarım hedefleri ilkeleri bulunmaktadır. ‘’ ifadelerinde bulundu.

Bir binanın çevresel performansının ancak bir ölçme sistemiyle belirlenebileceğini söyleyen Gültekin, Dünya’da ve Türkiye’de yer alan Yeşil Bina Sertifikaları’nın önemini vurguladı.

Türkiye’de Temmuz 2023 tarihi itibariyle 591 sertifikalı projenin olduğunu söyleyen Prof.Dr. Arzuhan Burcu Gültekin sertifikalar hakkında bilgi verdi. Gültekin konuşmasına devamla şunları söyledi  ‘’ Ulusal bir sertifikan sisteminin geçerliliği ve devamlılığı için de devlet desteğenin sağlanması elzemdir. Bu çerçevede, Türkiye için geliştirilen ulusal sertifikalarda, devlet desteğenin daha fazla olduğu, yasa ve yönetmeliklere dayanan bir altyapı oluşturulması gerekliliği göz ardı edilmemelidir.Türkiye’de yeşil binalar ve yeşil bina sertifikaları konusunda kamuoyunda farkındalık hala tam olarak yaratılmamış olup halk ve sektör çalışanları bu konuda yeterince bilgi sahibi değildir. Bu konuda devlet destekli olarak özellikle , Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. ‘’

Seminer  Yüksek İnşaat Mühendisi ve Ankara Medipol Üniversitesi Mimar Öğr. Gör. Alperen Sarı tarafından "Depreme Dirençli Binalar” konulu sunumu ile devam etti. Öğr. Gör. Alperen Sarı  Depreme Dirençli Binalar’ın yapılmasının ülkemiz açısından bir elzem olduğunu vurgulayarak, süreç hakkında bilgi verdi. Kahramanmaraş depreminde yıkılan binalardan örnekler gösterdi. Akademisyen Alperen Sarı ; Sargı Donatısı Hataları, Yumuşak Kat Düzensizliği, Zemin Sorunları, Çekiçleme Etkisi, Güçlü Kolan Zayıf Kiriş Prensibine Uyumsuzluk, Kısa Kolon Etkisi , Proje Harici Yapılaşma' nın en sık görülen  hatalar olduğunu ifade etti.

Program T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Proje Yürütme Komitesi Üyesi Yüksek İnşaat Mühendisi Yusuf Eşidir tarafından "Sürdürülebilir Kalkınma", Yüksek Mimar Kimya Peyrovisaray tarafından da "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" başlıklı konularda üniversitenin inşaat ve mimarlık bölümü öğrencilerine bilgilendirmesiyle devam etti.  Program sonunda Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından seminer veren konuşmacılara teşekkür belgesi verilip, hatıra fotoğrafları çekildi.

Seminerin bitiminde salondaki izleyicilerin soruları cevaplandırıldı.

Program sonunda Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından seminer veren konuşmacılara teşekkür belgesi verilip, hatıra fotoğrafları çekildi.

Mahmut Coşkun