T.C. BOYABAT (SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BOYABAT (SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.
BOYABAT
(SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU
2018/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği,kıymeti,adedi,önemli özellikleri :
1 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Boyabat İlçesi,CAMİKEBİR Mahelle/Köy,-Mevkii,121 Ada,3 Parsel,
561,01 m2 yüzölçümlü ,ana taşınmaz niteliği Arsa olan,Parsel üzerinde 3 katlı betonarme
bina bulunmaktadır. Betonarme bina zemin+ 2 normal katlıdır. Her kat konut olarak kullanılmaktadır.
Alanı 135,00 m2 dir. 2 Normal kat henüz tamamlanmamıştır. Pencereler takılı değildir.
Tamamlanma oranı %80 dir. Diğer katlar bitmiş ve oturulmaktadır. Dış Cephesi sıvalıdır. Çatısı
yoktur,Yıpranma payı % 20 dir. Her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.Taşınmaz
üzerinde 40 yaşında 1 adet ceviz,1 adet dut, asma, nar, incir, erik ağacı bulunmaktadır.
Adresi :
Yüzölçümü : 561,01 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : İmar planı sınırları içinde olup ,İmar planında ayrık nizam 3 kat konut
alanına tahsislidir.
Kıymeti : 411.223,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde mükellefiyet yoktur.
1.Satış Günü : 27/02/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2.Satış Günü : 28/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU -ADLİYE BOYABAT-
2 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Boyabat İlçesi,ŞIHLI Mahalle /Köy,KÖY ÖNÜ Mevkii 124 ada 9 parsel
(eski 1314 parsel) 834,86 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği TARLA vasıflı taşınmazın Keşif
günü itibariyle üzerinde çeltik bitkisi ekili durumdadır. Siltli-killi topral yapısında olan sulu tarım
arazisi üzerinde her türlü bitki yetiştirilebilir.
Adresi :
Yüzölçümü : 834,86 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Köy Yerleşik alanı dışında,Yola cephesi var, İnşaat izni Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Görüşüne Göre belirlenecektir. Köy Yerleşik Alanı İçinde Plansız
Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6.Hükümlerine tabiidir.
Kıymeti : 8.510,47 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Taşınmaz üzerinde 25/01/1972 tarih ve 91 yevmiye ( vergi no
:9980069675 Sicil no:15106) sayılı Musa oğlu KAZIM KOÇ adına Boyabat Ziraat Bankası lehine
işlenmiş İPOTEK şerhinin olduğu görülmektedir.
1.Satış Günü : 27/02/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
2.Satış Günü : 28/03/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU -ADLİYE BOYABAT-
3 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Boyabat İlçesi, ŞIHLI Mahalle /Köy, KÖY ÖNÜ Mevkii 124 ada 13 parsel
(eski 1316 parsel) 259,77 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği BAHÇE vasıflı taşınmazın
Keşif günü itibariyle üzerinde çeltik bitkisi ekili durumdadır. Siltli-killi topral yapısında olan sulu
tarım arazisi üzerinde her türlü bitki yetiştirilebilir.
Adresi :
Yüzölçümü : 259,77 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Köy Yerleşik alanı dışında,Yola cephesi var,İnşaat izni Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Görüşüne Göre belirlenecektir.Köy Yerleşik Alanı İçinde Plansız
Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6.Hükümlerine tabiidir.
Kıymeti : 2.649,65 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Taşınmaz üzerinde mükellefiyet yoktur.
1.Satış Günü : 27/02/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2.Satış Günü : 28/03/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU -ADLİYE BOYABAT-
4 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Boyabat İlçesi,ŞIHLI Mahalle /Köy, MUŞLU ÖNÜ Mevkii 112 ada 3

parsel (eski 314 parsel) 714,69 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği TARLA vasıflı taşınmazın
Keşif günü itibariyle üzerinde çeltik bitkisi ekili durumdadır. Siltli-killi topral yapısında olan sulu
tarım arazisi üzerinde her türlü bitki yetiştirilebilir.
Adresi :
Yüzölçümü : 714,69 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Köy Yerleşik alanı dışında,Yola cephesi var,İnşaat izni Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Görüşüne Göre belirlenecektir.Köy Yerleşik Alanı İçinde Plansız
Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6.Hükümlerine tabiidir.
Kıymeti : 7.289,84 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Taşınmaz üzerinde 25/01/1972 tarih ve 91 yevmiye ( vergi no
:9980069675 Sicil no:15106)sayılı Musa oğlu KAZIM KOÇ adına Boyabat Ziraat Bankası lehine
işlenmiş İPOTEK şerhinin olduğu görülmektedir.
1.Satış Günü : 27/02/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2.Satış Günü : 28/03/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU -ADLİYE BOYABAT-
5 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İli,Boyabat İlçesi,ŞIHLI Mahalle /Köy,MUŞLU ÖNÜ Mevkii 104
ada 104 parsel (eski 1312 parsel) 1.538,84 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği TARLA vasıflı
taşınmazın Keşif günü itibariyle üzerinde çeltik bitkisi ekili durumdadır.Siltli-killi topral yapısında
olan sulu tarım arazisi üzerinde her türlü bitki yetiştirilebilir.

Adresi :
Yüzölçümü : 1.538,84 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Köy Yerleşik alanı dışında,Yola cephesi var,İnşaat izni Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü Görüşüne Göre belirlenecektir.Köy Yerleşik Alanı İçinde Plansız Alanlar
İmar Yönetmeliğinin 6.Hükümlerine tabiidir.
Kıymeti : 15.696,17 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Taşınmaz üzerinde 25/01/1972 tarih ve 91 yevmiye ( vergi no
:9980069675 Sicil no:15106)sayılı Musa oğlu KAZIM KOÇ adına Boyabat Ziraat Bankası lehine
işlenmiş İPOTEK şerhinin olduğu görülmektedir.
1.Satış Günü : 27/02/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2.Satış Günü : 28/03/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : ADLİYE YEMEKHANE SALONU -ADLİYE BOYABATSatış
Şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da
malın tahmin edilen değerin % 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin,tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir.Tellallık Harcı,taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeleri ile ( 15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır ;aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faiziniden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark,varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderedcatını kabul etmiş sayılacakları
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/12 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları
ilan olunur.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2018, 09:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER