T.C. BOYABAT (SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU 2019/1 SATIŞ

T.C. BOYABAT (SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU 2019/1 SATIŞ

T.C.
BOYABAT
(SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU
2019/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği,kıymeti,adedi,önemli özellikleri:


1 NO’LU TAŞINMAZIN


Özellikleri    :    Sinop İli,Boyabat İlçesi OSMANKÖY Mahalle/Köy, YUKARI KARINCAL Mevkii , 233 Ada(ESKİ 1237) 12 Parsel, 1.632,13,00 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği TARLA olan parsel üzerinde keşif günü itibariyle buğday ekili durumdadır,Kumlu-tınlı toprak yapısında olan kuru tarım arazisi üzerinde buğday -arpa vb bitkiler yetiştirilebilir.
Adresi    :
Yüzölçümü    :    1.632,13,00 m2
Arsa Payı    :     
İmar Durumu    :    Belediye Mücavir Alan Sınırları İçinde Olup,İmar Planı Sınırları Dışındadır.
Kıymeti    :    7.752,57 TL
KDV Oranı    :    %18
Kaydındaki Şerhler : 1-01/07/2015 tarih ve 2015/4541 Esas sayılı yazı ile Eskişehir 6.İcra müdürlüğü tarafından Cemal kızı FATMA DEMİRCAN hissesine haciz.
2-05/12/2017- 04/12/2018 tarih ve 2017/1497 Esas sayılı yazı ile Boyabat İcra Müdürlüğü tarafından Cemal kızı FATMA DEMİRCAN hissesine haciz.
3-3083 SAYILI YASA GEREĞİNCE TOPULAŞTIRMA ŞERHİ VARDIR.SAHARA MÜHENDİSLİK
1.Satış Günü    :    27/11/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2.Satış Günü    :    26/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri    :    Giriş Kat Adliye Yemekhane Salonu-Adliye Boyabat-


2 NO’LU TAŞINMAZIN


Özellikleri    :    Sinop İli,Boyabat İlçesi OSMANKÖY Mahalle/Köy, ALÇAK Mevkii , Sinop il Boyabat ilçe 232 Ada(ESKİ 1456) 6 Parsel, 291,42 m2 yüzölçümlü olup ana taşınmaz niteliği TARLA olan parsel üzerinde keşif günü itibariyle üzerinde ekili dikili bir ürün bulunmamaktadır.Siltli-Killi toprak yapısında olan sulu tarım arazisi üzerinde Çeltik dahil tüm ürünler yetiştirilebilir.
Adresi    :
Yüzölçümü    :    291,42 m2 
Arsa Payı    :     
İmar Durumu    :    Köy Yerleşik Alan Sınır ve Civarı Durumu Dışında,Yola Cephe Durumu Var,1/100.000 Çevre Düzeni Planı Sulama Alan ve Çayır-Mera Alanı Kapsamında Kalmaktadır.İnşaat İzni Gıda Tarım ve Hayvancılık İl müdürlüğü Görüşüne Göre Belirlenecektir.Sonuç Köy Yerleşik Alan Dışında Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6.Bölüm Hükümleri Geçerlidir.
Kıymeti    :    4.330,50 TL
KDV Oranı    :    %18
Kaydındaki Şerhler    :    1-01/07/2015 tarih ve 2015/4541 Esas sayılı yazı ile Eskişehir 6.İcra müdürlüğü tarafından Cemal kızı FATMA DEMİRCAN hissesine haciz.
2-05/12/2017- 04/12/2018 tarih ve 2017/1497 Esas sayılı yazı ile Boyabat İcra Müdürlüğü tarafından Cemal kızı FATMA DEMİRCAN hissesine haciz.
3-3083 SAYILI YASA GEREĞİNCE TOPULAŞTIRMA ŞERHİ VARDIR.SAHARA MÜHENDİSLİK
1.Satış Günü    :    27/11/2019 günü 10:05 - 10:10 arası
2.Satış Günü    :    26/12/2019 günü 10:05 - 10:10 arası
Satış Yeri    :    Giriş Kat Adliye Yemekhane Salonu-Adliye Boyabat-


3 NO’LU TAŞINMAZIN


Özellikleri    :    Sinop İli,Boyabat İlçesi OSMANKÖY Mahalle/Köy, ÇELİK Mevkii Sinop İl,Boyabat İlçe , 117 Ada, 7 Parsel, 2,435,70 m2 yüzölçümlü olup ana taşınmaz niteliği TARLA olan parsel üzerinde keşif günü itibariyle kavun-karpuz ekilmek üzere tavalar hazırlanmış durumdadır.Siltli-Killi toprak yapsında olan sulu tarım arazisi üzerinde Çeltik dahil tüm ürünler yetiştirilebilir.
Adresi    :
Yüzölçümü    : 2,435,70 m2
Arsa Payı    : 
İmar Durumu    :    Belediye Mücavir Alan Sınırları İçinde Olup,İmar Planı Sınırları Dışındadır.
Kıymeti    :    36.194,50 TL
KDV Oranı    :    %18
Kaydındaki Şerhler    :    1-01/07/2015 tarih ve 2015/4541 Esas sayılı yazı ile Eskişehir 6.İcra müdürlüğü tarafından Cemal kızı FATMA DEMİRCAN hissesine haciz.
2-05/12/2017- 04/12/2018 tarih ve 2017/1497 Esas sayılı yazı ile Boyabat İcra Müdürlüğü tarafından Cemal kızı FATMA DEMİRCAN hissesine haciz.
1.Satış Günü    :    27/11/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
2.Satış Günü    :    26/12/2019 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri    :    Giriş Kat Adliye Yemekhane Salonu-Adliye Boyabat-


Satış Şartları:
1- İ
hale açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilcektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin,tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.Satış peşin para iledir,alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi,KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.Tellallık Harcı,taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeleri ile ( 15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır ;aksi  takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faiziniden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,bu fark,varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin  görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderedcatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner115