BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI
1. Yeni Mah. 24 Ada 17 nolu parselde bulunan belediyemize ait (337,80 m2) taşınmaz parselin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile satışı gerçekleştirilecektir.
2. Camikebir Mah. 121 Ada 18 nolu parselde bulunan belediyemize ait (181,62 m2) taşımaz parselin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile satışı gerçekleştirilecektir.
3. Camikebir Mah. 288 Ada 25 nolu parselde bulunan belediyemize ait (64,69 m2) bitişik parselin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile satışı gerçekleştirilecektir.
4. Çamlıca Mah. 955 Ada 15 nolu parselde bulunan belediyemize ait (73.97 m2) hisse paylı taşımaz satışın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile satışı gerçekleştirilecektir.
5. Mülkiyeti Belediyemize ait, Çamlıca Mah. 954 Ada 6 Nolu parselin (521,61 m2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile satışı gerçekleştirilecektir.
6. Taşınmazların ihalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte Camikebir Mahallesi 75.yıl caddesi no:32 adresinde, Belediyemiz Hizmet Binası 2.nci katında bulunan meclis toplantı odasında yapılacaktır.
7. İhaleye çıkarılan yerin, İhale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli:


8.İhaleye Girecekler :
    a) Gerçek Kişiler ;
    1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgah ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
    2. Vekaleten girecekler ise noter tasdikli vekaletname,

    3. Belediye Gelir Müdürlüğü servisinden borcu yoktur belgesi,
    4. İhale Dokümanının satın alındığına dair belge.
    5. Geçici teminat
    b)Tüzel Kişiler (Şirket,Dernek vs ) ;
    1. Ticaret Sicil Gazetesi,
    2. İmza Sirküleri,
    3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Belgesi,
    4. Belediye Gelir Müdürlüğü biriminden borcu yoktur belgesi.
    5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
    6. Geçici teminat
9.İhale dokümanı mesai saatleri içinde Belediyemiz Gelir Müdürlüğü servisinden görülebilir.İhaleye katılacak olan istekliler ihale dokümanını 100,00 TL’sı karşılığında Boyabat Belediye Başkanlığı Gelir Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
10.Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp,yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İlan olunur.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2019, 10:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER