BOYABAT BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

BOYABAT BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI


1-Mülkiyeti Belediyemze ait, Camikebir Mah. Adnan Menderes Bulvarı 370 Ada, 142 parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile satışı gerçekleştirilecektir.
2-Taşınmazın ihalesi,aşağıda beliritlen gün ve saatte Camikebir Mahallesi 75 inci Yıl Caddesi No:24 adresinde, Belediyemize Hizmet Binası 2.nci katında bulunan meclis toplantı odasından yapılacaktır.
3.İhaleye çıkartılan yerin,ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli:

4. İhaleye Girecekler :
    a) Gerçek Kişiler ;
        1.Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgah ilmühaberi ie nüfus             cüzdan sureti,
        2.Vekaleten girecekler ise noter tasdikli vekaletname,
        3.Belediye Gelir Müdürlüğü servisinden borcu yoktur belgesi,

        4.İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
    b)Tüzel Kişiler (Şirket,Dernek vs);
        1.İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliğin temsile haiz şahısları gösterir belge (yetki belgesi)
        2.İmza Sirküleri,
        3.Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Belgesi,
        4.Belediye Gelir Müdürlüğü biriminden borcu yoktur belgesi.
        5.İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
5. İhale dokümanı mesai saatleri içinde Belediyemiz Gelir Müdürlüğü servisinden görülebilir. İhaleye katılacak olan istekliler ihale dokümanının 200,00 TL’sı karşılığında Boyabat Belediye Başkanlığı Gelir Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
6. Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp,yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner95